Nyhedsbrev, februar 2021

Kære modtager af Jaruplund Højskoles nyhedsbrev.

Hermed årets første nyhedsbrev fra Jaruplund Højskole. Vi håber I alle har det godt, og har undgået smitte med Corona.

Jeg vil i dette nyhedsbrev

  • give en kort status på situationen her på Jaruplund Højskole, og
  • fortælle om vores nye initiativ ”Tirsdagsglimt” og ”Virtuelle Torsdags foredrag” der offentliggøres på vores Facebook og Instagram profiler i denne uge. Vi arbejder i øjeblikket også på at kunne vise dem på vores hjemmeside.
  • Ny mailadresse til Jaruplund Højskole

Status her på Jaruplund Højskole. Covid-19 har medført at vore kurser i februar og indledningsvis det første Operakursus i marts er blevet aflyst. Vi afventer spændt udmeldingerne og håber på, at forestillingerne i bl.a. Hamborg gennemføres, så vi kan byde velkommen til vores længe ventede kursister.

Vi har suppleret vores kursusprogram med fem nye kurser. Et vandre- og cykelkursus i maj, et operakursus samt Kanaler og Vandveje i juni. Herudover et kursus Grænseerfaringer/Grenzerfarungen i samarbejde med Akademi Sankelmark fra den 13. – 17. september. Se hjemmesiden

Vi arbejder fortsat på, at det bliver muligt at gennemføre vores første Minority Changemaker Programme (MCP) (vores 13 ugers lange kursus målrettet unge mennesker med interesse for europæiske mindretal). Kurset er planlagt med opstart den 28. marts eller, hvis rejse restriktionerne først lempes til påske, så med opstart den 4. april. Det vil alt sammen være afhængigt af Covid-19 situationen og de til den tid gældende rejserestriktioner. Vi håber på, at vi ved mere om dette i løbet af de næste 14 dage. Det er imidlertid rigtig dejligt, at der er stor interesse for kurset. Grænseforeningen og Jeppe herfra Jaruplund Højskole har senest gennemført virtuelle orienteringsmøder for interesserede evt. kommende elever. Jeg glæder mig rigtig meget til at kunne fortælle mere om dette i næste nyhedsbrev.

Vi har også budt velkommen til vores to nye kollegaer – Signe Gaden Pedersen og Drude Terkildsen Bill. Vi har forud for deres opstart gennemført et

introduktionskursus, og bl.a. besøgt mange af de steder, hvor vores kursister også har været her i Sydslesvig.

Som jeg fortalte i det sidste nyhedsbrev afløser Signe Birte der efter mere end 27 år på posten, har valgt at gå på pension. Birte har kun to dage tilbage på højskolen i næste uge. Som I ved, har Birte været en uvurderlig medarbejder, som jeg ved, at ikke kun os på Højskolen, men også vores kursister og gæster, har sat stor pris på.

Birte har overdraget sine opgaver til Signe, der allerede er godt i gang inde på kontoret. Signe er dermed frem over den person, som er klar til at hjælpe, og når Signe er på ferie kommer Birte og afløser, så det er ikke helt farvel til Birte, hvilket vi alle er glade for. Signe er flyttet herned og bor indledningsvis her på højskolen, hvor hun har lejet hjørneværelset på første sal, indtil hun finder en passende lejlighed i nærområdet.

Drude er allerede i fuld gang med diverse forberedelser til spændende foredrag til de korte kurser. Drude forbereder også længere undervisningsforløb til eleverne på MCP her i foråret. I forbindelse med vores ture rundt i Sydslesvig under vores introduktionskursus, præsenterede Drude en idé. Det medførte, at Signe under turene optog forskellige korte indslag på video med Drude som fortæller. Efterfølgende er disse indlæg blevet klippet sammen med andre optagelser, og det er der bl.a. kommet ”Torsdagsforedraget Slesvig: Fra rebelske vikinger til magtfulde hertuger” ud af.

Ideen, som vi blev præsenteret for, var at vække vores Instagram profil til live igen og øge indlæggene på vores Facebook profil. Det er så blevet til ”Tirsdagsglimt” og ”Virtuelle Torsdags foredrag”.

Så fra denne uge går vi live på vores Instagram og Facebook med glimt fra højskolen, opdateringer og virtuelle foredrag. Vi arbejder også med at gøre opslagene tilgængelige på vores hjemmeside og på YouTube.

Første torsdagsforedrag er lagt op i dag torsdag kl.14.00

Vi nyder at have ansat endnu flere dygtige, unge mennesker, der kan tilføre højskolen nye kompetencer og på de områder er dygtigere end os selv.

Afslutningsvis kan jeg oplyse, at vi på Jaruplund Højskole har fået ny officiel mail adresse til kontoret og dermed til Jaruplund Højskole. Den nye adresse er

jaruplund@skoleforeningen.org

Trods den nuværende situation er det dejligt at se, at der allerede nu er kurser, der er udsolgt, og at der er andre kurser, hvor der kun er få ledige pladser tilbage.

Vi håber meget, at du/I kan finde inspiration i vores mange varierede korte kurser og har mulighed for at deltage, så vi kan byde velkommen i 2021. det vil vi i den grad glæde os til.

De bedste hilsner

Karsten Dressø

Karsten B. Dressø