Nyhedsbrev December 2020

Kære modtager af Jaruplund Højskoles nyhedsbrev.

Med dette nyhedsbrev vil alle os på Jaruplund Højskole, gerne ønske dig og dem du holder af en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg vil i dette nyhedsbrev kort omtale Covid-19 situationen her på Jaruplund højskole, og derudover fortælle om de mange gode ting, der er i vente til det kommende år.

Covid-19 har desværre af flere omgange gjort, at vi har måtte aflyse/udskyde kurser i foråret og her i oktober, november samt senest i december. Som I ved, er vores kursisters sikkerhed en af de vigtigste ting for os, og det glæder os, at de mange kurser som vi har gennemført i år, er gået godt og sikkert, uden at nogle er blevet smittet og syge.

Vores kursister har været rigtig gode til at følge anvisningerne, og sammen med vores anbefalede hygiejneregler, været en medvirkende årsag til, at det er gået godt. Rigtig dejligt og stor tak. Vi havde håbet på, at vi kunne gennemføre nytårskurset, men vi besluttede primo december at aflyse dette. Man må sige, at det var rettidig omhu, set i lyset af regeringens udmelding ugen efter. Der må fra i dag tidligst gennemføres kurser fra 3. januar, og det er muligt at det bliver senere i januar, efter den seneste udvikling. Vi håber det bedste og ser frem mod 2021, med forhåbentlig nedgang i smittetallene, vacciner på plads m.m., så der atter er mulighed for at deltage i en eller flere af vores aktiviteter.

Nye ansigter på Jaruplund Højskole. Det er med glæde, at jeg kan fortælle, at vi fra 1. februar 2021 får to nye kollegaer – Signe Gaden Pedersen og Drude Terkildsen Bill.

Signe Gaden Pedersen afløser Birte B. Christensen, der efter mere end 27 år på posten, har valgt at gå på pension fra ultimo februar 2021. Birte har været en uvurderlig medarbejder, som jeg ved, at ikke kun os på Højskolen, men også vores kursister og gæster, har sat stor pris på.

Vi er derfor glade for, at det lige netop blev Signe, der søgte og blev valgt til at afløse Birte, blandt en hel del også meget kompetente ansøgere. Signe er 25 år, kommer oprindeligt fra Skagen, og har netop færdiggjort sin uddannelse i Hjørring og brugt sine ferier de sidste fem år, som ferieafløser for Birte på kontoret. Signe flytter til Flensborg sidst i januar. Der er sikkert en del af jer, der på sommerens korte kurser og besøg på Højskolen, har mødt Signe, og ikke mindst stiftet bekendtskab med Signes servicerende, imødekommende og smilende adfærd.

Drude Therkildsen Bill er det andet nye ansigt her på Jaruplund Højskole fra 1. februar 2021. Drude er vores nye LÆ og afløser Simon Møller, der sidst i juli drog retur til Nordjylland. Drude er uddannet Cand. mag. i Historie og Billedkunst og Visuel Kultur fra Aarhus Universitet.

Drudes speciale var et Monografispeciale i Historie, hvor hun opnåede karakteren 12. Specialet trykkes og udgives af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, og indgår også i danmarkshistorien.dk’s tema om genforeningen. Som en del af Drudes kandidat i Billedkunst og Visuel Kultur udarbejdede hun et projekt omkring kommunikation og ”story Telling” af den jyske vestkyst ”Life out West”. Herudover er Drude meget interesseret i mindretallets historie og udvikling.

Drude kommer oprindeligt fra området omkring Tønder, er 27 år og bor p.t. med sin kæreste i Aarhus. Drude har tilkendegivet, at hun på sigt flytter til Sønderjylland.

Vi glæder os rigtig meget til, at Signe og Drude bliver faste medlemmer af vores team her på Jaruplund Højskole.

Kursusprogram for 2021. Vi begynder allerede i februar med de første spændende kurser, hvor vi håber på at kunne byde velkommen til kurset ”Skrivelængsel”. Et litteratur- og skrivekursus, ”Tysk genopfriskning på 4 dage”, som bliver på fem dage og ”Den nye højskolesangbog”.

I marts håber vi på, at vi atter kan genoptage rejser. Vi har derfor planlagt to spændende operakurser, med bl.a. tur til Leipzig og Hamborg. Der er kun få ledige pladser tilbage på de to kurser.

Kurserne i 2021 gennemføres selvfølgelig fortsat under hensyn til kursisternes sikkerhed, samt de anbefalede COVID-19 retningslinjer.

Vi ser også frem til den 28. marts 2021, hvor vi har en forventning om at kunne byde elever til vores 13 ugers Minority Changemaker Programme (MCP) velkommen til Jaruplund Højskole. Det bliver et spændende og indholdsrigt kursus for eleverne.

I april, hvor vores MCP elever er på projekttur til Vesterled i Danmark, har vi i samarbejde med Granada Kulturrejser planlagt et højskoleophold i Catalonien og Barcelona. Læs detaljeret program på www.jaruplund.com

Sommeren og efteråret 2021. Sommeren indleder vi med vores traditionsrige rejsekursus til Grønland samt ”Smukke Cykelture i Sydslesvig, Rømø, Sild, Kyster, skov og vadehav”. Derefter Familiehøjskole, nyt cykelkursus, vandrekursus og et golfkursus sammen med kurset ”Tidsvidner” der i 2021, også tager til Berlin. Sådan fortsætter det. Det ene højskolekursus afløser det andet resten af sommeren og i efteråret. Dejligt at se frem til at vores kursister atter fylder Jaruplund Højskole.

Jeg kan også oplyse, at vi gentager kurset ”Grænseerfaringer/Grenzerfahrungen”, hvor man kan vælge mellem foredrag på både dansk og tysk. Kurset er udarbejdet i tæt samarbejde med Akademi Sankelmark, og gennemføres i uge 37.

Som beskrevet i vores 4.265 udsendte kursusprogrammer og på www.jaruplund.com, er der rigtig mange spændende kurser i 2021. Det er dejligt, at vi allerede nu er over 350 tilmeldte kursister.

Er der noget der kunne friste, eller mangler man en god julegave til en man holder af, kunne en tilmelding/et tilskud til et eller flere af kurserne, måske bruges som julegave.

Vi håber meget, at du/I må få en god og sikker CORONA fri jul og nyt år. Vi ser frem til atter at kunne byde jer og vores kursister velkommen i 2021 til et inspirerende og indholdsrigt højskolekursus/-rejse her på Jaruplund Højskole.

De bedste hilsner fra alle os på Jaruplund Højskole og på gensyn i 2021.

Karsten B. Dressø