Kære interesserede i Jaruplund Højskoles Støttekreds

Tilmelding nederest på siden - Gå til tilmelding

Jeg vil gerne invitere dig til at blive medlem af Jaruplund Højskoles Støttekreds. Jeg håber, at du efter at have læst denne folder, også kunne tænke dig dette. Det er vigtigt, at Jaruplund Højskole er bredt forankret såvel i Danmark som i Sydslesvig, hvorfor netop dit medlemskab vil være med til at gøre en positiv forskel. På sidste side kan du læse om betaling af kontingent.

Jaruplund Højskoles Støttekreds er efter et års samarbejde med Højskolen blevet etableret den 21. maj 2016. Dette er sket på baggrund af en målrettet interesse og opbakning fra mere end 50 forskellige mennesker, der alle har det ønske at støtte op omkring Jaruplund Højskole.

Formålet med Støttekredsen er at:
 • Støtte og bakke op om Jaruplund Højskole,
 • Være med til at forankre Jaruplund Højskole som dansk højskole i Sydslesvig,
 • Man som medlem er positiv ambassadør for højskolen, dens tilbud og dens øvrige virke og dermed hjælper til med at markedsføre højskolen.
Som medlem af Støttekredsen
 • Modtager man kvartalsvis nyhedsbrev på mail fra højskolen og næste års kort kursus katalog som en af de første.
 • Inviteres man til et årligt fælles møde med beretning, sang og fælles spisning samt fastsættelse af årligt kontingent. Herudover med mulighed for valg til Støttekreds udvalget, hvorfra der udpeges en repræsentant og suppleant til højskolens bestyrelse.
 • Medlemmerne får bl.a. mulighed for at deltage i et årligt arrangement målrettet Støttekredsen.
Anvendelse af de midler der indbetales på Støttekredsens konto:
 • Foredrag og aktiviteter for Støttekredsen og sydslesvigere.
 • Årligt arrangement for Støttekredsen.
 • ”Legat/støtte” til elev på et langt kursus.
 • Udvalget for Støttekredsen administrerer kontoen.
Medlemskab

Enhver, der accepterer formålet, kan optages som personligt medlem. Ønskes medlemskab rettes henvendelse til Højskolens kontor med oplysning om navn, adresse, telefonnummer og mail.

Årligt kontigent

Enkelt medlemskab udgør pt. 15 euro (kr. 110). Samboende par udgør pt. 25 euro (kr.185). Beløbet, mærket Støttekreds, bedes indbetalt på konto i:

Angående betaling: Kontakt skolens kontor på:

E-mail: jaruplund@skoleforeningen.org, eller

Telefon: (0049) 4630 969 140

 

Kontingent for dette år betales snarest, hvorefter du/I er officielt medlem. Betaling for 2022 kontingentet finder sted i januar 2022 med deadline for betaling den 31. januar 2022.

Jeg håber ovenstående har givet den fornødne information, og er det ikke tilfældet, er du altid velkommen til at kontakte os. Jeg, alle medarbejderne på Jaruplund Højskole og Støttekredsens udvalg glæder os til at kunne byde dig/Jer velkommen som medlem af Støttekredsen.

Tilmeldingsformular Jaruplund Højskoles støttekreds

  Familie medlemsskab ønskes

  Har du nogle spørgsmål?

  Du er altid velkommen til at kontakte os