Kursusprogram 2020

Kære tilmeldte til Jaruplund Højskoles nyhedsbrev.

Med ønske om et dejligt efterår, hvor vi kan se frem til naturens farveskift fra grønt til gyldent, er der nu kun knap to måneder til, at kursusprogrammet for 2020 kan offentliggøres. Det bliver atter et spændende og alsidigt program, hvor vi de næste 1½ måned arbejder på, at få de sidste aftaler i hus og bekræftet.

Det har været en fantastisk sommer, hvor vi har haft fyldt højskole i mange af ugerne, og hvor rigtig mange dejlige kursister her deltaget i vores kurser på Jaruplund Højskole og Christianslyst. Stor tak fra os alle her på Jaruplund Højskole. Vi har gennemgået sommerens erfaringer og kursisternes positive feedback og forslag til forbedringer, forud for videreudviklingen af vores kursusprogram til 2020.

Kursusprogram 2020

Allerede nu kan vi afsløre, at vi lægger ud med det første uge kursus den 4. februar 2020 i anledning af ”100 året for genforeningen” og afstemningen i zone 1. Kurset efterfølges af vores første operakursus ”Wagner, Puccini og Mozart” med tur til Dresden (Tosca og Mestersangerne) og Berlin (Tryllefløjten) fra den 11. februar. Derefter kurserne ”Du kom med alt det der var dig” i uge 9, ”Opera i Flensborg, Lübeck og Hamborg” i uge 11 og ”Litterært træfpunkt” i uge 12 fra den 16. marts.

Kursusåret 2020 kommer til at se anderledes ud end det plejer, idet vi fra ultimo marts til ultimo juni, i tæt samarbejde med Grænseforeningen, gennemfører vores 13 ugers Minority Changemaker Programme. Et ”langt kursus” for unge mennesker fra mindretal i hele Europa, og danske elever med interesse for mindretal, der i rammen af dansk højskole tradition, dannes og uddannes til af tage mindretals dialogen ind i EU, og efterfølgende være bidragsyder til fortsat europæisk fred og sameksistens. I perioden med de unge mennesker gennemfører vi den 2. juni til den 8. juni et golfkursus med udgangspunkt fra Christianslyst, efter ønske fra vores golfkursister i år.

Fra ultimo juni (uge 27) er der traditionen tro, et 2½ uges rejsekursus til Grønland med sejltur ned langs den grønlandske vestkyst og familiekursus. Herefter genforenings-, golf-, cykel-, vandre-, verdensmål-, Kubik og kultur-, vadehavs- og nye spændende historier- samt filosofi- og rejsekurser til medio november. De sidste to uger af november bliver med kurset ”Hof og barok” samt et rigtig godt kursus med Jesper Moesbøl, hvor vi tager udgangspunkt i den helt nye højskolesangbog.

Så I kan glæde jer til næste nyhedsbrev medio oktober, hvor I kan læse mere om de enkelte kurser, inden de lægges på hjemmesiden og dermed åbnes for tilmeldinger.

Nye ansigter på Jaruplund Højskole

Afslutningsvis kan jeg fortælle, at Lars Sørensen er gået på pension den 1. august. Lars vil fortsat blive brugt til foredrag og ture i programmet for 2020. Herudover er Anna Katharina Gaertner den 1. august blevet klasselærer for en første klasse, på en af de danske folkeskoler i Flensborg.

Det betyder, at vi har budt velkommen til to nye lærere Jeppe Kirkegaard og Simon Møller, som I kan glæde jer til at møde.  Jeppe er uddannet i filosofi fra Odense universitet og er flyttet herned fra Odense i forbindelse med sin tiltrædelse den 1. august. Simon er uddannet i historie og idræt fra Aalborg Universitet, og er kommet retur til Nordjylland efter et år som underviser på et gymnasie i Grønland. Simon flytter herned sammen med sin kæreste og begynder den 1. februar 2020. Vi glæder os til samarbejdet og til at både Jeppe og Simon får mulighed for at møde vore engagerede og motiverede kursister.

Atter et rekordår

Alt tyder på, at Jaruplund Højskole for femte år i træk kan melde om stigning i antal kursister fra Danmark til vores kursusprogram. Vi har over 170 flere tilmeldte kursister til vores 2019 kurser, end vi havde i hele 2018, så vi kommer tæt på 900 kursister jf. vores kortkursusprogram, og for kurser lavet i samarbejde med foreninger i Danmark kommer vi på over 1100 kursister fra Danmark.

Vi glæder os til i næste nyhedsbrev at kunne informere om titler og indhold af vores kurser til 2020 – Et program der også vil fejre 100 året for afstemningerne og genforeningen i 1920.  Husk at du til enhver tid er velkommen til at henvende dig, såfremt du har spørgsmål, eller vi på anden måde kan være dig behjælpelig.

Vi er klar til på bedst mulig måde at stille vores kompetencer og hjemlige rammer til rådighed for et dejligt og inspirerende højskoleophold på Jaruplund Højskole.

De bedste hilsner

Karsten

Karsten B. Dressø

forstander@jaruplund.de