Nyhedsbrev oktober 2017

Skolen fra sø siden

Som en appetitvækker til næste års korte kurser og rejser på Jaruplund Højskole, vil jeg kort orientere om endnu et af forårets korte kurser, hvor aftalerne nu er på plads. ”Højskolesang og revyviser – syng selv” med kursusleder Jesper Moesbøl og deltagelse af Erik Sommer, Trine Gadeberg, Finn Gravesen, Jakob Faurholt, Gurli Buch-Hansen m.fl. (se også sidst i nyhedsbrevet: Opera II – ”Ringen sluttes”, Wagner og Verdi i Kiel, Hamborg og Flensborg).

”Højskolesang og revyviser – syng selv” er et dejligt livsbekræftende højskolekursus, hvor vi synger os gennem dansk kultur.

Lysten til at synge sammen trives overalt i disse år, ved festlige sammenkomster, på arbejdspladser, i uddannelsesinstitutionerne, i skolerne og i Folketinget. Der er en bred folkelig interesse for, at vi i fællesskab synger sange, som afspejler de værdier, vi bygger vores liv og samfund på. Sange der forsøger at give livet mening.

Det er sjovt og livgivende at synge sammen. Det binder os sammen, når vi synger hinandens sange.

Vi har to store kulturbærende traditioner inden for dansk sang: Højskolesangbogen, som er en fællessangstradition, og de traditionelle danske film- og revysange som er solosange. På dette kursus vil vi dykke ned i begge traditioner.

Højskolesangbogen er i stadig udvikling. Hver ny udgave præsenterer nye sange, samtidig med at kernesangene fastholdes. På kurset skal vi synge og høre om både de traditionelle og de nye højskolesange. Sangen kommer ikke til at stå alene, for de enkelte sange belyses historisk og eksistentielt.

Vi skal møde komponisten Erik Sommer og høre om de overvejelser en komponist har, når han skal sætte sangbare toner til et godt digt.

Den danske film- og revytradition har en høj kvalitet. I årene 1930-60 skabte en række tekstforfattere som fx PH og Ludvig Brandstrup i samarbejde med komponister som bl.a. Kaj Normann Andersen og Amdi Riis en række sange, der stadig står som klassikere. Sangene blev sunget af datidens populære skuespillere som Liva Weel og Poul Richard. De bedste af sangene er sunget ind i de fleste danskere, og de genindspilles af unge sangere. Vi skal se nærmere på traditionen og dens hovedpersoner. Og vi skal synge sangene.

Under kurset kommer Trine Gadeberg, kendt fra tv, sang- og revyscener og synger. Vi får også besøg af Finn Gravesen og Jakob Faurholt, som har skrevet bogen Den sky romantiker om komponisten Kaj Normann Andersen. De vil bl.a. komme ind på revyens forhold under den tyske besættelse, hvor den allerede næsten 100 år gamle ‘teatercensur’ fik en helt særlig betydning som

en del af samarbejdspolitikken – men som dels fortsatte ud over august 1943 og dels først blev ophævet i 1954.

Målet med kurset er både at sætte sangene ind i den kulturtradition, vi er en del af og at skabe godt humør gennem fællessangen og oplevelser.

Vi benytter vores særlige placering til ture i det smukke Sydslesvig. Vi tager til Husum og den tyske del af vadehavet i vest til Flensborg og fjorden i øst.

Kurset ledes af Jesper Moesbøl, der er tidligere højskoleforstander, musiker og embedsmand på højskoleområdet i både Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. Jesper arbejder i disse år med en revision af Sanghåndbogen, som er grundbogen til højskolesangbogen med artikler om alle højskolesangbogens 571 sange. Han har derfor et særligt kendskab til sangene og deres baggrund.

Herudover medvirker Gurli Buch-Hansen med fortællinger i løbet af ugen.

Fakta

Kurset gennemføres fra den 16. april – 22. april 2018. Pris kr. 4.550,- i dobbeltværelse og kr. 4.850,- på enkeltværelse. Detaljeret program kommer på hjemmesiden i næste uge, men jeg har sat det ind i mailen herunder. Hvis du vil være sikker på en plads så send en mail til kontoret@jaruplund.de eller tilmeld dig via vores hjemmeside www.jaruplund.com

Til afslutning kan jeg oplyse at vores Opera I – i februar – som jeg omtalte i sidste nyhedsbrev i sommer, kun har enkelte ledige plader tilbage. Vi kan derfor anbefale interesserede at se nærmere på beskrivelse og program til det spændende Opera II – ”Ringen sluttes”, Wagner og Verdi i Kiel, Hamborg og Flensborg, som vi gennemfører den 21. til 27. marts 2018 (se kursusoversigten). Senere i denne måned kommer oversigten over mere end 35 forskellige korte-/rejsekurser, der kommer til at udgøre vores program for 2018.