2016 atter et godt år for Jaruplund Højskole

skole med sol

Jaruplund Højskole har i 2016 atter nået sine målsætninger vedr. antal gæster, korte kursister og antal årselever. Vi mangler fortsat at nå målsætningerne for lange kurser målrettet unge mennesker. Herudover har vi lavet et regnskab for 2016, på et underskud på 24.851,- euro, hvilket for andet år i træk er godt 65.000 euro lavere end året før. Totalt set har Jaruplund Højskole i løbet af de sidste to regnskabs år nedbragt vores drifts underskud med godt 130.000,- euro. Udover ovenstående skal nævnes, at der i løbet af 2016 er etableret en støttekreds med egne rammer og et ledende udvalg, at Jaruplund Højskole har fået vedtaget og godkendt nye vedtægter med bl.a. en medarbejder repræsentant i bestyrelsen og at der er formuleret en resultataftale med Dansk Skoleforening for Sydslesvig gældende for 2017.

Antal gæster, korte kursister og årselever (ÅE)

Vores målsætning for antallet af gæster for 2016 var 3.300, hvilket vi har overgået idet vores gæstetal på Jaruplund Højskole inkl. kursister har været på 4.722. Vi har haft 1.001 korte kursister, hvoraf de 570 er danske deltagere på vores korte kurser jf. kataloget, de 94 har været på kurser udarbejdet i samarbejde med foreninger i Danmark, i alt 664 danske kursister. De resterende op til 1001 har primært været deltagere på dansk familiekursus og dansk kurser samt kursister på et enkelt kursus, som vi udarbejdede i samarbejde med FUEN. Ved opgørelsen af antal ÅE (en elev i 40 uger = 1 årselev) er vi i 2016 nået op på 31,9 ÅE, hvilket er 1,9 ÅE mere end vores mål, der var på 30 ÅE.

Lange kurser målrettet unge mennesker

På vores lange kursus har vi i foråret været op til 23 og i efteråret op til 9 heraf har der været 2 danske elever. Kursisterne på det lange kursus har deltaget i fra en til 20 uger, alt efter hvor lang tids visum de har haft. Vi valgte at gennemføre efterårets kursus på trods af det begrænsede elevtal.

Støttekreds

Der er i 2016 blevet etableret en Støttekreds for Jaruplund. For at gøre tingene så enkle som muligt blev det besluttet, at vi fremfor en forening etablerede en ”Støttekreds” og de tidligere beskrevne vedtægter blev ændret til ”Rammer for Støttekredsen”. Der er nedsat et udvalg der har mødtes nogle gange på Jaruplund Højskole og på bedst mulig måde støttet op om erhvervelsen af nye medlemmer og etablering af forskellige arrangementer. Der er kommet 64 medlemmer i Støttekredsen. Målet for næste 2017 er 100 medlemmer.

Vedtægter

Jaruplund Højskole har udarbejdet og fået godkendt et sæt nye vedtægter. Udover til retninger af sproget, er det blevet besluttet at bestyrelsen suppleres med en medarbejderrepræsentant og et medlem fra udvalget for Støttekredsen. Tidligere har medarbejder repræsentanten kun været med til bestyrelsesmøderne med taleret og uden stemmeret.

Fremadrettet

Jaruplund Højskole har indgået en skriftlig resultataftale med Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Denne aftale er godkendt af styrelsen for Skoleforeningen og beskriver grundlaget for at drive højskolen. Selve aftalen ligger tæt op af det lovgrundlag der er gældende for Danske højskoler. Der er også et krav om at elever fra andre lande skal betale samme beløb som for elever fra Danmark.

Idet der ikke har været nok tilmeldte til vores lange kursus i januar 2017, da bl.a. udenlandske elever ikke har råd til at betale de ca. 160 euro om ugen som et ophold koster, er der påbegyndt en ændring af vores kernefag/linjer samt beskrivelsen af disse. Dette med henblik på at gøre Jaruplund Højskole mere interessant for unge elever fra Danmark. 2017 bliver således et år, hvor vi investerer i udvikling og beskrivelse af nye linjer/kernefag samt øget markedsføring for at nå den unge målgruppe. Vi håber på, at vi indenfor den næste årrække, er i stand til at opbygge et langt kursus med op til 30 til 40 unge mennesker, under overskriften ”Snup en bid af din fremtid”, sideløbende med vores årlige kortkursus program. Alternativt skal det overvejes, om vores fremadrettede fokus skal være på gennemførelse af korte kurser og udlejninger løbende hen over hele året.

Vi glæder os til at modtage vores kursister på de mange spændende korte kurser her i 2017 og til vore lange kurser i foråret 2018.