Holdstart d. 14. januar til 02. juni 2018 og 11. marts til 02. juni 2018 (20 eller 12 uger)

Valgfagene

Jaruplund Højskolens valgfags tilbud er et supplement til de grundlæggende kernefag. Du har valgfag fire timer om ugen. Her lærer du forskellige teknikker, som giver dig grundlaget for at arbejde selvstændigt videre. Du kan fremstille ting, bruge din krop, lære sprog eller få gode udendørs oplevelser.
Håndværk
Sprog
Ind i musikken
Personlig udvikling
Outdoor og sport