Generelle informationer om Jaruplund Højskoles lange kurser

Pris

Prisen for et 20 og 12 ugers langt kursus er kr. 1.475,- pr. person pr. uge.

Prisen inkluderer undervisning, kost og logi samt vores ture af en til tre dages varighed samt projektuger, hvoraf nogle måske foregår på andre lokaliteter i Danmark og Tyskland end på selve højskolen.

For at sikre din tilmelding til vores lange kursus bedes du indbetale et tilmeldingsgebyr på kr. 1.000,- , hvorefter du er sikker på din plads på kurset. Pengene fra tilmeldingsgebyret går bl.a. til materialer som anvendes under dit ophold. Af ekstra omkostninger for dig under dit ophold, er der lommepenge samt udgifter til den eller de studieture som du vælger til.

 

Studieture

Vi arbejder p.t. med mulighed for fire studieture i foråret 2018,

  • en tur til Berlin,
  • en rundrejse på Balkan og en rejse til England (Titlen er ”Med billedhuggeren og historikeren”) der begge planlægges på samme tid ultimo april til primo maj og
  • med evt. mulighed for at deltage i en studietur til de tre lande omkring Bodensee sidst i maj.  Dette er dog endnu ikke helt fastlagt men det vender vi tilbage til inden du skal vælge.

Prisen på rejserne er forskellige og er som skrevet ovenfor udover ugeprisen.

 

Uge skema

Alt efter dine tilvalg af valgfag vil du have mulighed for at sammensætte dit eget skema. Vi har bygget skemaet op i blokke med kernefag, valgfag og fællesfredage.

Typisk vil du på en uge have kernefag to formiddage og derefter to eftermiddage med valgfag samt to eftermiddage med kernefag og så er valgfagene placeret om formiddagen. En gang om ugen er der fællesaftner og en af eftermiddagene vil der være husmøder og fællesmøde.

 

Fredagene bruges til fællesprojekter på tværs af vores kernefag og vores valgfag. Det er her hvor vi alle er sammen og bl.a. tager udgangspunkt i forskellige emner, tager på ture og meget mere. Du kan opleve at nogle af fællesfredagene strækker sig hen over weekenden. Du vil i alle tilfælde vide dette i god tid inden så du også har mulighed for at invitere gæster eller tage hjem alt efter hvad der passer dig bedst.

 

Hold størrelse

Vores målsætning er at være 25 til 40 elever på vores lange kursus, idet det er vores erfaring, at det giver en rigtig god mulighed for individuel udvikling i en tryk ramme med brug af styrken ved et udviklende fællesskab. En tryk ramme og fællesskab, der skaber grobund for vokseværk og udvikling ud fra ens individuelle niveau.

 

Som du kan læse under de forskellige kernefag, tror vi på at ”man kan alt – man har bare ikke lært det endnu”, og derved kan man selv vælge, hvad og hvor meget energi man vil bruge, på at lære noget af det, som man gerne vil kunne. Vi tror også på at alle mennesker har et eller flere ”verdensmesterskaber” og vi vil bestræbe os på at ”servere” viden, faglighed og rammen for samvær så lækkert som muligt, så vores elever får lyst til at ”smage og spise”. Det vil betyde at du som elev vil få viden, mulighed for dialoger og indsigt med henblik på refleksion, idet vi tror på at det først er i refleksionen at læringen og udviklingen sker.

 

Såfremt du har yderligere spørgsmål eller ønske et uforpligtende besøg, er du altid velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.