Tysklands lys og mørke - Der Deutsche Sonderweg

12. - 17. februar 2023

Sprogundervisning, foredrag og samtaler.

Med udgangspunkt i Tysklands politiske og kulturelle udvikling, afspejlet i bl.a. litteratur, filosofi, medier, film og dagligliv, vil vi undersøge, hvad der kendetegner fremkomsten af den nye tyske fællesskabsforståelse.

Vi vil udfordre hinanden på de store linjer i historie, politik og filosofi og arbejder med forelæsninger og diskussioner.

En del af kurset er læsning af en tysk roman før vi mødes (Romanen læses i dansk oversættelse) Der vil blive oprettet studiekredse, så man kan møde sin læsegruppe virtuelt allerede inden selve kurset på Jaruplund. Romanen indgår i de faglige samtaler på kurset.

Og også kunst og musik kommer til at spille en rolle i jagten på kernen i ’det mærkelige Tyskland’.

Ikke mindst den aktuelle diskussion i Tyskland om emner som Corona, Ukrainekonflikten, gender eller andre woke-emner tages op, hvor vi blandt andet prøver at blive kloge på de mange tyske “talkshows”.

Det daglige program rundes af med fælles hygge omkring vinsmagning, stand-up, koncert og en ekskursion til Kiel som særlig storby med en interessant gammel bydel og et spændende kunstmuseum der på forskellig vis afspejler ‘det mærkelige Tyskland’.

Sprogundervisningen foregår på to hold, delt efter niveau. Undervisningen vil have et mundtligt fokus, men også med skriftlige grammatikøvelser med udgangspunkt i nogle få udvalgte emner, som relaterer sig til de emner og temaer, som kurset er baseret på. Sprogundervisningen tager udgangspunkt i den enkelte kursists tyskfaglige forudsætninger, og de to hold sammensættes ud fra oplysningerne på et spørgeskema, som du vil modtage ved tilmelding. Kurset forudsætter et vist kendskab til tysk sprog.

Efter tilmelding modtager du informationsmateriale om den roman, vi anbefaler at man har læst inden kursusstart, om online workshop i grupper inden kursusstart samt et spørgeskema angående sprogniveau.

Undervisere i sprog: Heino Aggedam, rektor ved Duborg-skolen.

                                          Tobias Jürchott, adjunkt ved Duborg-skolen.

Undervisere i kultur: Claus Andersen, lektor ved AP Møller Skolen

                                           Jan-Christian Schlüter, lektor ved AP Møller Skolen

                                           Kjell Knudten, adjunkt ved AP Møller Skolen og Duborg-skolen

                                           Lars Peter Madsen, lektor ved Duborg-skolen.

 

Pris: Pr person i dobbelt-/enkeltværelse: Kr. 3650,- / 3950,-

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu

Program

Søndag d. 12. februar

11.00 – 12.00 Ankomst og indkvartering

12.00 Frokost

13.00 Introduktion til kurset. 

14.00 – 16.00 Foredrag: Tyskland og krigen.

Vi sætter krigene og tyskerne oplevelse i og forhold til de væbnede konflikter i centrum. Fra Napoleonskrigene over 1848, Bismarcks tre krige som første til oprettelsen af kejserriget, første og anden verdenskrig.

Tysk litteratur og filosofi spænder historisk set over de største modsætninger i forhold til krig. Dette skal vi se smagsprøver på, ligesom vi ud fra aktuelle debatter vil tage temperaturen på tyskernes forhold til krig i dag. Fælles foredrag ved Claus, Jan og Lars

17.00 Rundvisning på Jaruplund Højskole

18.00 Aftensmad

19.30 Tyskundervisning, hvor der arbejdes med en kombination af sprogøvelser og sammenrystning

20.30 Vinsmagning v. kok Marius Streubel. Tyske produkter i samarbejde med Weinstall Jensen 

Mandag d. 13. februar

09.00 Morgensamling

10.00 - 10.30 Tysk Sprog-prøve baseret på materiale fra Goethe-Institut Dänemark. Prøven er et tilbud, så du kan følge din sproglige udvikling fra kursusstart til slut.

11.00 - 12.30 Foredrag: Robert Seethaler: Min læsning af ’Ein ganzes Leben’ og ’Der Trafikant’. V. Lars 

14.00 - 15.00 Sprogundervisning på hold

15.30 - 17.30 Foredrag: Det oplyste Tyskland.

Her kaster vi lys på det den tyske dannelse, oplysningstiden og den tyske forskningstradition.

Tyskland har historisk set sat barren meget højt med hensyn til oplysning og dannelse. Stikord hertil kunne være Weimar-klassicismen (Goethe, Schiller), Kants oplysningsideal og Humboldts universitetsmodel. Den dag i dag viser idealerne om lærdom, fornuft og tolerance sig på mangfoldige måder i dagliglivet, medierne og samfundsdebatten. Ved Claus, Jan og Lars

19.30 a. En time med fælles højskolesang

b. Studie-kredsgrupperne mødes til samtaler om deres læste roman 

Tirsdag d. 14. februar

09.00 Morgensamling

10.15 - 11.00 Fælles samtale om den læste litteratur under ledelse af Lars

11.15 - 12.15 Sprogundervisning på hold

14.00 - 15.00 Gruppesamtaler i studiekredsene

15.15 - 17.15 Foredrag: Det sjælelige Tyskland.

Det romantiske og overnaturlige væsen præger Tyskland på mange måder. Om det er naturbeskyttelse, længslen efter det folkelige og enkle eller Rudolf-Steiner bevægelsen.

I Tyskland er der tradition for at dyrke den dybe følelse og det irrationelle. Romantikken var en meget prægende periode, som man i Tyskland på en måde aldrig er blevet færdig med. Det viser sig i tyskernes særlige forhold til natur, kunst, alternativ medicin, alternative skole- og dannelsesveje og demokratiskeptiske bevægelser. Claus, Lars og Jan

19.30 Aftenhygge med koncert ved Frøya Gildberg

Onsdag d. 15. februar

09.00 Morgensamling

10.00 Bustur til Kiel, fokus på rundvisning i den gamle bydel, Altstadt, og guidning i 

Kunsthalle zu Kiel, men også med tid til shopping. Kiel-turen afsluttes med fælles

aftensmad i byen.

20.00 Vi ser sammen filmen ’Grosse Freiheit‘

Claus og Lars

Torsdag d. 16. februar

09.00 Morgensamling

10.15 - 12.00 Sprogundervisning på hold        

14.00 - 15.30 Foredrag: med udgangspunkt i tysk klimalitteratur vil Kjell Knudten give os en introduktion til, hvad der rører sig inden for nutidig tysk litteratur.

16.00 – 18.00 Foredrag "Tyskland - Fællesskaber og strid"?

Her udforsker vi spørgsmålet om, hvad det er der skiller henholdsvis samler det tyske folk. Det bliver med fokus på det delte Tyskland, hvor grøfterne er dybe - mellem land og by, øst og vest, mellem fortid og nutid, hvor der bliver brokket sig og hvor centrale politiske retningsskift er radikale, drastiske nærmest dramatiske og sjældent går stille for sig.

Tyskland er et langt mere opdelt land end Danmark. Konstitutionelt er landet opdelt i delstater, og kulturelt er der ofte store modsætningsforhold mellem øst og vest, nord og syd, land og by. Modsætningsforholdene viser sig politisk, religiøst, moralsk, mentalt og med hensyn til sædvaner og traditioner. Hvordan omgås tyskerne med deres forskelligheder, og hvad skændes de om?

Men samtidigt er der mange ting i det levede liv, som samler tyskerne i fællesskaber, som vi også kender fra Danmark. Men det er vores oplevelse, at der er essentielle forskelle, når vi sammenligner de nære danske fællesskaber med de nære tyske fællesskaber

19.30 Stand Up ved Anders Bonde – en dansk indvandres muntre oplevelse ud fra konsekvenserne af ’Der Sonderweg’

Fredag d. 17. februar

09.00 Morgensamling

10.15 - 11.00 Afsluttende tyskundervisning for hele holdet samlet

11.00 - 12.00 Afsluttende tyskprøve baseret på materiale fra Goethe-instituttet Dänemark samt evaluering af kurset

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu