Tysklands lys og mørke - Udsolgt - Venteliste mulig!

- en åndelig vandring i den tyske dannelseståge - og tysk genopfriskning

14. - 18. februar, 2022

Tyskland – vores store, fantastiske nabo mod syd vil i de kommende år kun blive endnu vigtigere for os danskere som handelspartner, rejsemål, økonomisk dynamo …… og kulturelt forbillede. Men hvor godt er vi danskere klædt på til at få det fulde udbytte af venskabet med Tyskland – hvor godt behersker vi sproget, hvor godt forstår vi landets mangfoldighed, historiske drama, kulturelle gaver ….. den tyske folkesjæl, om en sådan findes?

Man siger, at et lands sjæl bliver levende gennem det talte sprog – i rytmen, i tonen, i metaforerne, i ordvalget og at en befolknings dannelse kommer til udtryk i den måde som borgerne kommunikerer og agerer over for deres medmennesker ……  og måske bidrager til at berige og fortrylle det fælles liv.

For mange af os er vores tysk blevet en smule rustent siden skoletiden, nogle af os holder sproget lidt ved lige gennem besøg i landet, ved læsning af tysk litteratur, eller ved at se tyske serier og film i fjernsynet. Men det aktive sprog ruster uden træning, og vi vil på dette kursus genopfriske tyskkundskaberne, så vi bliver ’rustet’ til at tage på rejse i landet, så vi kan kommunikere indsigtsfuldt med vore tyske samarbejdspartnere, og så vi måske kan få et rigere udbytte af de sprogbilleder, vi møder i vore tyske bøger og film.

Kurset tilbyder en genopfriskning af det tyske sprog og oplæg om kulturelle, historiske og politiske temaer, som belyser såvel de lyse som mørke sider af den tyske historie og kulturarv. Desuden en tur til Hamborg med besøg på ”Rote Flora”, de alternatives samlingssted i byen og kabaretforestillingen.

Sprogundervisningen vil foregå på små hold, som er opdelt efter niveau – og indholdet i sprogundervisningen vil være målrettet mod de væsentligste temaer i kursets foredrag og diskussioner.

Foredragene vil primært være på dansk, men med brug at citater fra digte og romaner på tysk.

 

Pris

Pr. person i dobbeltværelse kr. 3550,-

Pr. person i enkeltværelse kr. 3850,-

 

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu

Program

Mandag d. 14. februar

12.00 Ankomst og indkvartering

12.30 Frokost

14.00 Introduktion til kurset

15.00 Sprogtest til brug for niveauopdeling

16.00 Landeskunde A – introduktion til Tyskland, som det ser ud i dag – politisk, føderalt, geografisk, Bundesländer – hvordan er Tyskland kommet igennem deres genforening?

18.00 Aftensmad

19.30 Tysk humor – hvordan adskiller tysk humor sig fra dansk, og hvordan kan vi kommunikere med humor på tysk?

 

Tirsdag d. 15. februar

09.00 – 10.00 Sprogkursus

10.30 Landeskunde B – en historisk rejse gennem de historiske begivenheder og perioder som har formet Tyskland til det land, det er i dag. Hvad er den tyske "Sonderweg", hvilke brud og kontinuiteter er der, hvorfor forløb Tysklands vej igennem det 19. og 20. århundrede så anderledes end den danske?

12.00 Middagsmad

14.00 Introduktion til tysk massekultur: Konversationsemner, når vi gerne vil i kontakt med vore tyske venner og potentielle samarbejdspartnere: Hvad karakteriserer tysk fodbold (og håndbold), og hvordan adskiller den tyske Bundesliga sig fra andre europæiske ligaer, hvad ser tyskerne i fjernsynet, hvilke film har præget kulturen de senere år, hvad er den vigtigste musik, som de forskellige befolkningsgrupper lytter til

16.00 Foredrag om det danske mindretal syd for grænsen v. Jørgen Kühl

19.30 Diskussion om dansk dannelsestænkning som optakt til 4. dagens oplæg om tysk dannelsestradition

 

Onsdag d. 16. februar

9.00 – 10.15 Foredrag om det alternative Tyskland med specielt fokus på 68’

generationens rolle i tysk selvforståelse

10.45 Afgang med bus til Hamborg

13.00 Fælles frokost i Hamborg

14.00 - 17.00 Rundvisning i bydelen Schanzenviertel med besøg i Rote Flora –

de alternatives samlingssted i Hamborg

18.00 Fælles middag i Hamborg

19.30 Kabaretforestilling

23.00 Retur til Jaruplund

 

Torsdag d. 17. februar

09.00 – 10.00 Sprogkursus

10.30 En lingvistisk sammenligning af tysk og dansk

14.00 – 17.00 ”Das land der Dichter und Denker”, nedslag i central tysk poesi, litteratur og filosofi

19.30 Hygge med musik og tyske Schlager hits

 

Fredag d. 18. februar

09.00 – 10.00 Sprogkursus

10.15 Hvad er tysk dannelse? Er tysk dannelse udelukkende elitær? Hvori består den tyske dannelsesevolution? Er tysk dannelse et produkt af Kant, Humboldt og Hegels tanker, hvordan hænger dannelsestraditionen sammen med politiske/historiske samfundsomvæltninger? Hvilke værker skal man kunne citere/referere til for at være dannet? (Hvilke sociale kompetencer skal man have?)

12.00 Afslutning og evaluering

13.00 Frokost – herefter afrejse

 

 

Medvirkende på kurset:

Sönke Hansen

Ph.d i latinamerikansk historie og lektor på A. P. Møller Skolen i Slesvig med fagene historie og samfundsfag. Født og opvokset i det danske mindretal i Sydslesvig

Claus Esmann Andersen

Lektor på A. P. Møller Skolen i Slesvig med fagene filosofi og dansk. Opvokset i Vestjylland. Studium i Aarhus. Ph.D. i litteratur og filosofi. Har en fortid som lektor ved Institut für Skandinavistik ved universitetet i Freiburg

Jan-Christian Schlüter

Lektor på A. P. Møller Skolen i Slesvig med fagene historie, samfundsfag og engelsk. Opvokset i Holsten. Studium i Freiburg, Kiel, København og Helsinki. Forskning i Østersøhistorie. Har arbejdet i skolesystemer nord og syd for grænsen. Driver landbrug og laver rundvisninger ved Danevirke

Lars Peter Madsen

Cand. Scient. i filosofi, engelsk og idræt fra Københavns Universitet og RUC. Lektor og studievejleder på Duborgskolen i Flensborg og A.P. Møller Skolen i Slesvig

 

Faste tider på højskolen:

08.00 Morgenmad

12.00 Middagsmad

15.30 Eftermiddagskaffe

18.00 Aftensmad

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

 

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu