Tysk

Holdstart d. 14. januar til 02. juni 2018 og 11. marts til 02. juni 2018 (20 eller 12 uger) 

Jaruplund Højskole ligger lige syd for grænsen - tæt på Danmark og Flensborg, så her er vi i sagens natur tæt på både det både sproget og kulturen i vores dagligdagen.

Dansk og tysk er fra samme sprogstamme, og mange ord og begreber er derfor ikke langt fra hinanden. Den tyske kultur har på rigtig mange områder påvirket den danske, derfor er mødet med det sproget og kulturen for mange en øjenåbner i forhold til, hvor store dele af vores eget sprog og kultur kommer fra.

Vi tager på ture til bl.a. Lübeck, Hamborg og Berlin – samt rundt i vores lokalområde, hvor du kan afprøve dine sprogfærdigheder og opleve en tysk hverdag.

Vores undervisere er tosprogede, og vi tilbyder derfor kvalificeret undervisning på flere niveauer:

For begyndere

Vi vil fokusere på talesproget med de dertilhørende grammatiske regler og koncentrere os om ordforrådet, så du meget hurtig vil være i stand til at tale og læse sproget.

For fortsættere

Der er mange gode grunde til at fortsætte tyskundervisningen og udvikle de kompetencer, du har med fra folkeskolen eller gymnasiet. Det kan være business tysk, fordi du vil arbejde på det internationale marked, det kan være hverdagssproget, som du gerne vil kunne tale med dine ”naboer”, eller ambitioner om at lære den kulturen nærmere at kende, lære at læse bøger eller ønsket om at tale om mere dybtgående emner.

På fortsætter niveau er undervisningssproget tysk men vi vil altid tilpasse niveauet efter dit eget niveau samt ønsker/ambitioner. Vi vil give dig materiale, værktøj og tid til fordybelse, således at vi, med en portion frisk energi fra din side, f.eks. kan forberede dig til officielle tyskeksaminer, for at du kan opnå et anerkendt certifikat efter fælles europæisk referenceramme, der giver dig adgang til et universitetsstudium eller det tyske arbejdsmarked.

Fortsættere niveauet indeholder også gennemgang af væsentlige perioder i litteraturen og emner om kultur, politik og hverdagsliv.

Undervisere
Lars Sørensen og Anna-Katharina Gaertner.

Interesseret?

Har du nogle spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os