Filosofi

- Tysk filosofi og dens spor i moderne kultur og samfundsliv

d. 27. november - 03. december, 2023

Mellem 1800 og 1945 var Tyskland verdens førende filosofiske, videnskabelige og kulturelle stormagt. Tyskland er blevet kaldt ”tænkernes og digternes land”, og tysk filosofi har præget ikke bare filosofien i andre lande, men også politik, kunst og kultur, ikke mindst i Danmark.

Tysk filosofi har ry for at være særligt dyb, alvorlig og kompromisløs, på godt og ondt. De tyske filosoffers forkærlighed for oprindelighed, totalitet, og handlekraft har inspireret vidt og bredt, men også givet næring til ekstreme politiske bevægelser.

Når efterkrigstidens Tyskland til gengæld har været præget af moderation og stræben efter enighed, og tyskerne nu har fået ry for at tøve snarere end at handle, har det også baggrund i filosofiske strømninger og diskussioner såvel som i historiske erfaringer.

Kurset tager sammenhængen mellem filosofi, kunst og samfundsliv, i Tyskland før og nu, op til diskussion, og kaster dermed også lys over forholdet mellem Tyskland og resten af Europa. Vi skal bl.a. se hvordan ideer fra romantikken, Schopenhauer og Nietzsche har påvirket forfattere som Thomas Mann, Henrik Pontoppidan og Johannes V. Jensen, og endnu kan spores i den nyeste litteratur.

Vi skal også diskutere, hvordan filosofferne har inspireret og reageret på den politiske og samfundsmæssige udvikling. Endelig skal vi se, hvordan tysk filosofi og kultur har ikke kun påvirket, men også selv modtaget påvirkning fra, nordiske tænkere og forfattere som f.eks. Steffens og Kierkegaard.

 

Pris pr. person dobbelt/enkeltværelse: kr. 5.150,-/kr. 5.450,-

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu

Program

Mandag 27. november

16.00 Ankomst og indkvartering, kaffe/te og friskbagte boller

17.00 Rundvisning

19.30 Velkomst og præsentation af programmet

 

Tirsdag 28. november

09.00 Morgensamling v. forstander Karsten Dressø, om Jaruplund Højskole

10.15 Søren Harnow Klausen (professor, Syddansk Universitet): Sådan tænker tyskerne

– og sådan har man tænkt om tyskerne

14.00 Søren Harnow Klausen: Viljessvaghed og handlekraft som tema i tysk og dansk

filosofi og litteratur

20.00 Vinsmagning, tyske vine v. Marius Streubel, kok på Jaruplund Højskole

 

Onsdag 29. november

09.00 Morgensamling

10.15 Søren Fauth (lektor, Aarhus Universitet): Schopenhauer i tysk og dansk litteratur

14.00 Anders Ehlers Dam (professor, Europa-Universität Flensburg): Vitalisme i tysk

filosofi og dansk kunst

19.30 Sangaften v. Rigmor Eybye

 

Torsdag 30. november

09.00 Morgensamling

10.15 Antje Gimmler (professor, Aalborg Universitet): Kritisk teori og tysk politik og

samfundsliv

14.00 Jesper Lundsfryd Rasmussen (postdoc, Københavns Universitet): Nordiske

forbindelser. Om gensidig påvirkning mellem tysk og skandinavisk filosofi

19.30 Foredrag: ”Om Sydslesvig og det danske mindretal”

 

Fredag 01. december

09.00 Morgensamling

10.15 Kasper Lysemose (ph.d. i filosofi): Er mennesket noget særligt? Filosofisk

antropologi

13.00 Kort oplæg til ”Walk-and-talk”, alt efter vejret går vi en tur efterfølgende i

nærområdet

19.30 Foredrag

19.30 Filmaften

 

Lørdag 02. december

09.00 Morgensamling LS

10.15 Oplæg om grænse- og havnebyen FLensborg

14.00 Udflugt til Flensborg

18.00 Afslutningsmiddag

 

Søndag 03. december

Afrejse efter morgenmaden

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu