Sydslesvigs østkyst

Havnebyer, herregårde og fiskerlejer - UDSOLGT (mulighed for venteliste, ring til kontoret)

03. - 09. juni 2019

 

Nyd en højskoleuge med spændende udflugter, foredrag, fællessang og samvær.

Jaruplund Højskole er med sin beliggenhed midt i det historiemættede Sydslesvig et naturligt udgangspunkt for indholdsrige ekskursioner. Kursets ramme er en traditionel højskolehverdag med morgensamlinger, fællessang og foredrag, der forbereder turene.

Landskabsmæssigt og historisk er østkysten ganske forskellig fra det flade midtland med de udstrakte hedesletter og den frodige, men barske marsk ude vestpå.

Hvor midtlandet og vestkysten er præget af en ældgammel bondekultur, har den saksiske erobring og kolonisering af vendernes land mellem Kiel og Elben i middelalderen fået et enestående godsejerlandskab til at blomstre op. Dette kom kulturelt og landskabsmæssigt til at præge også det slesvigske område i øst.

Ekskursionerne i det skønne østlige Sydslesvig går til Flensborg, Slesvig by med domkirken, Danevirke, en enkelt afstikker sydøst for Kielerkanalen til friluftsmuseet ”Molfsee” og et besøg på godset Emkendorf samt til Rendsborg ved Ejderen.

På turene i området vil der blive givet et grundigt indblik i de historiske forhold, der har præget denne del af grænselandet. Kirker, herregårde og middelalderlige bykerner vil fortælle om den omskiftelige historie, landskabet har gennemgået.

 

Pris:

Pr. person i dobbeltværelse kr. 4.950,-

Pr. person i enkeltværelse kr. 5.250,-

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu

Det fulde program

Mandag d. 03. juni

15.00 – 17.00 Ankomst og indkvartering, kaffe/te og hjemmebagt bolle

17.00 Rundvisning

19.30 Velkomst og præsentation af programmet

 

Tirsdag d. 04. juni

09.00 Morgensamling, ”Hvor er du landet”, morgensang og lidt om Jaruplund Højskole og mindretallet

10.15 Foredrag om Sydslesvig og Flensborg

13.00 Halvdagstur til Flensborg med Istedløven, byvandring og tid på egen hånd.

19.30 Sangaften og romsmagning

 

Onsdag d. 05. juni

09.00 Morgensamling

10.15 Foredrag om Slesvig og Hedeby

13.00 Halvdagstur til Slesvig og Danevirke Museum. Efter en lille byvandring i Slesvig, med domkirken og den gamle bydel vil vi køre ud til den gamle vold og se mindretallets museum her. En lille gåtur langs volden vil vise anlæggets storhed.

19.30 Foredrag om Danmarks dåb - nyere og tidligere forskning omkring rigets tilblivelse

 

Torsdag d. 06. juni

09.00 Morgensamling

10.15 Foredrag om Rendsburg og 3-års krigen

13.00 Halvdagstur til Kieler Kanalen og Rendsburg med kaffe og kage ved kanalen

19.30 Sangaften

 

Fredag d. 07. juni

09.00 Heldagstur til frilandsmuseet ved Kiel, Molfsee, og godset Emkendorf. Slesvig-Holstens frilandsmuseum viser de forskellige sider af landbrugsarkitekturen i forbundslandet. Fra de frisiske huse ude fra halligerne til haubargene fra Ejdersted til østlandets bondegårde. Middag med grill her og efter en rundvisning på godset Emkendorf og kaffe sammesteds vil vi tage færgen over kanalen og køre hjem til højskolen igen.

19.30 ”Sønderjysk kaffebord a lá Jaruplund”

 

Lørdag d. 08. juni

09.00 Morgensamling

10.15 Foredrag om Sønderjylland/Sydslesvig og 2. Verdenskrig

13.00 Halvdagstur til Batterigade og Marineskolen / evt. Frøslevlejren

19.30 Afslutningsaften

 

Søndag d. 09. juni

09.00 Afrejse efter morgenmaden

 

Ret til ændringer forbeholdes
Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu