Matador og Kristendom - Aflyst!

 - Fortællinger om vort liv

06. - 12. februar

TV-serien MATADOR, der blev vist første gang i årene 1978-81 og sidenhen genudsendt syv – otte gange i Dansk TV, er ikonisk i Danmark. Hvad er det, der fænger på tværs af tid og alder? Nogle vil måske mene, at det er den måde historie og samfund gøres levende for os. Andre, at det er den varme og forløsende humor, der løber som en rød tråd gennem seriens fireogtyve afsnit, som holder os til skærmen.

En anden dimension er det, som forfatter, foredragsholder og præst ved Ugle Herres danske menigheder Ronald Risvig kalder for en ”Folkelig prædiken”. I 2015 udgav han bogen ”MATADOR OG KRISTENDOM – 24 fortællinger om vort liv”, hvor han viser, at under den historiske fortælling ligger der en fortælling om, hvordan kristendommen er indvævet i vort liv.
Gennem højskoledagene vil vi dykke ned i de mange lag og med oplæg og uddrag fra serien samtale om, hvordan såvel de historiske og samfundsmæssige erfaringer og kristendommens sprog og fortællinger kan være med til at give pejlemærker for vort liv. Såvel det historiske som det samfundsmæssige vil kredse om Sydslesvigs historie og samfund i relation til Danmark, Tyskland og Europa. Ligesom der trækkes historiske linjer bagud og gives perspektiver for et fremtidigt Sydslesvig i et grænseland mellem nationer, værdier og kulturer.

Om Ronalds Risvigs udgivelse "Matador og Kristendom" skriver Lise Nørgaard:

”Drejer det sig om at befolke en dansk provinsby fra 1929 til 1947 ser De helt rigtig, at så godt som alle mennesker var opvokset med et forhold til kristendommen og mere eller mindre levede efter den værdier”

Da Lise Nørgaard havde læst Risvigs bog, inviterede hun på middag og udtaler bl.a. flg.: ”For mig har det været en fornøjelse og glæde at læse bogen om ”Matador og Kristendom”, der sætter Matador ind i en helt ny sammenhæng. Denne fremstilling er i hver tilfælde original”

 

Pris:

pr. person i dobbeltværelse kr. 4.550,-

pr. person i enkeltværelse kr. 4.850,-

 

(Prisen er inkl. entré til programsatte seværdigheder, bustur og måltider. Der må påregnes udgifter til drikkevarer ved besøg på restauranter på turen.)

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu

Program

Søndag. 06. februar

15.00 - 16.00 Ankomst og indkvartering, kaffe og friskbagte boller

17.00 Rundvisning

18.00 Aftensmad

19.30 Velkomst, præsentation og introduktion til kurset

 

Mandag d. 07. februar

09.00 Morgensamling ved forstander Karsten Dressø

10.15 Foredrag: "Matador og Kristendom – Fortællinger om vort liv" Ved

sognepræst og forfatter Ronald Risvig. Der vises klip fra serien og lægges op til samtale

14.00 Foredrag: "Sydslesvigs Historie fra 1840-1920" ved højskolelærer Drude

Terkildsen Bill

20.00 ”Vi synger sammen og synges sammen.”  Ved sognepræst og forfatter

Ronald Risvig og højskolelærer Rigmor Eybye

 

Tirsdag d. 08. februar

09.00 Morgensamling

10.15 Foredrag: ”Hvad er sandheden om et menneske.” Ved sognepræst og

forfatter Ronald Risvig. Der vises klip fra serien og lægges op til samtale

14.00 Vi vandrer i vort livslandskab”. Hvis vejret tillader, vandrer vi om søen og

fordyber os i refleksionssamtaler. Ved Sogneoræst og forfatter Ronald Risvig.

Herefter fælles kaffebord, hvor samtalen kan fortsætte.

20.00 Foredrag: ”Historisk overblik” Danmarks historie (1929-47) i store træk og i

europæisk kontekst ved højskolelærer Drude Terkildsen Bill

 

Onsdag d. 09. februar

09.00 Morgensamling

10.15 Afgang til Gottorp og Slesvig. Besøg på Gottorp Slot med rundvisning om

hertugernes og slottes historie. Derefter tid på egen hånd i

udstillingerne. Vi spiser frokost ude og besøger Slesvig by.

 

Torsdag d. 10. februar

09.00 Morgensamling

10.15 Foredrag: Humor og evangelium i Matador.” Ved sognepræst og forfatter

Ronald Risvig. Der vises klip fra serien og lægges op til samtale

14.00 Foredrag: Folkelige strømninger – kirkelige retninger.” Hvordan

grundtvigianismen og Indre Mission er opstået, og hvordan de har

udfoldet sig frem til i dag? Ved cand teol lic. Kim Arne Pedersen

20.00 Samtalesalon ved Ronald Risvig og Kim Arne Pedersen

Ligesom der lægges op til dialog med kursets deltagere

 

 

Fredag d. 11. februar

09.00 Morgensamling

10.15 Foredrag: ”Kvinderne i Matador. Agens, Ingeborg, Katrine, Maude og

kristendommens tilstedeværelse.” Ved præst og forfatter Ronald Risvig.

 

14.00 Foredrag: "De fem mørke år." Besættelsen sættes i kontekst med

forholdene i Slesvig under Anden Verdenskrig og fremstillingen i

Matador. Ved højskolelærer Drude Terkildsen Bill

18.00 Festmiddag kombineret med koncertforedrag "Matador i ord og toner." Koncertforedrag ved Dynes og Hele

Skovkjær. Læs mere her: https://tonerafguld.dk/ Denne aften opfordres deltagerne til at klæde sig tidstypisk (1929-1947)

 

Lørdag d. 12. februar

09.00 Afrejse efter morgenmaden, bus til Kliplev for dem, som rejser med tog

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu