Jaruplund Højskole – langt kursus 2019

14.01. - 07.04. 2019 - Tysk sprog, kultur og virksomhedsforståelse

Målrettet unge mennesker over 17½ år

Tysk på dansk i Tyskland – ”Broen til Tyskland” går via Jaruplund Højskole i Sydslesvig.
Jaruplund Højskole er en dansksproget højskole med internationalt udsyn lige midt i det historiske Sydslesvig, 10 km syd for den danske grænse og tæt på Flensborg. Her kan du lære det Tyskland at kende, som Danmark er nabo til og har fælles historie med.

Du vil opleve en højskole, hvor hverdagen er præget af naturlig omgang med både dansk og tysk, sprogligt og kulturelt. Begge sprog bruges i flæng, da størstedelen af personalet er dobbelt sproget. Som del af det danske mindretal i Sydslesvig har vi direkte adgang til et stort og levende netværk af kontakter til det omgivende samfund. Et spændende og anderledes læringsmiljø end i Danmark.

Et 12 ugers højskole kursus på Jaruplund Højskole er målrettet dig, som ønsker at udvikle dit sproglige niveau og kendskabsgrad til tysk kultur og virksomhedsstruktur elelr bare nysgerrig på hvilke nye muligheder vores nabo mod syd kan tilbyde. Det er også muligt at du ser din fremtid i de oplagte markeds- og vækstmuligheder i Tyskland eller ønsker at forberede dig på et studie eller et arbejde i Tyskland. Her på Jaruplund Højskole får du muligheder for at øge dine sprog kompetencer og generelle viden om tysk historie, kultur og samfundsforhold.

Højskoleopholdet giver dig bl.a. mulighed for at øge dine kvalifikationer på tre hovedområder:

  1. Tysk sprog, basis niveau eller fortsætter niveau
  2. Tysk historie og kultur
  3. Tysk virksomhedskultur, ledelse og samfundsforhold

Disse tre hovedområder vil være gennemgående i alle 12 uger og suppleret med dagsekskursioner og studieture. Se efterfølgende indholdsbeskrivelser.

Dagsekskursioner og studieture vil indeholde en vigtig del af formidlingen omkring kultur, historie og samfundsforhold. Eksempler på ekskursionerne kan være Landdagen i Kiel med oplæg ved danske politikere, Hamborg med besøg i dansk etableret virksomheder, Husum og vestkysten med oplæg om bl.a. vindenergi, museumsbesøg i Flensborg og Slesvig, en uge i Berlin med besøg på de nordiske ambassader, nye innovationsmiljøer og meget mere.

Kurset vil byde på relevante foredragsholdere fra højskolens store netværk, lige fra den danske Generalkonsul i Flensborg til virksomhedsledere såvel tysk som dansk baggrund.

Rammen om højskolekurset er almen højskole med morgensamlinger, fællesskab, sang og aktuelle oplæg, skiftende valgfag som f.eks. kunst, musik, personlig udvikling, fitness og outdoor aktiviteter. Desuden fællesaften med f.eks. gæsteforedrag. Glæd dig til et højskoleophold tilpasset dig og der hvor du er nu, i et super spændende læringsmiljø.

 

Indhold hovedfag/kernefag:

Tysk sprog

Der arbejdes på basis niveau og fortsætterniveau.

På begge niveauer er der 10 lektioners undervisning om ugen. Der må påregnes forberedelsestid mellem lektionerne.

 

Basis niveau:

Der arbejdes på alle fire kompetenceområder: læse og skrive + høre og tale, således at du på dette niveau vil kunne afslutte et forløb på niveau A1 eller A2 (elementær sproganvendelse).

Hvis du lærer sproget helt fra bunden af, starter du med kursus A1. Vi arbejder ud fra en tosproget arbejdsbog (engelsk/tysk) og en tekstbog (tysk) med audio cd (tysk), fra Hueber Verlag eller tilsvarende. Disse bøger udleveres ved kursets begyndelse.

Hvis du allerede har haft tyskundervisning i folkeskolen, kan du begynde med kurset A2. Efter at have afsluttet forløbet på niveau A2, vil du kunne fortsætte på B - niveau.

 

Fortsætter niveau:

Undervisningssproget er tysk.

For dig, der har haft tysk i gymnasiet eller tilsvarende på niveau A, B eller fortsættertrin A. (Dansk niveau b eller a).

Som grundlag for dialoger og som indblik i historiske og kulturelle forhold vil der læses prosa, romaner og tekster. Ud over det vil der også på fortsætter niveauet arbejdes med sprogkompetencerne såvel som grammatik. Hvis du på dansk gymnasium har bestået et undervisningsforløb med tysk på B eller A niveau, kan dit sprogfærdighedsniveau placeres på B1, i forhold til de Europæiske standarder. Et tyskcertifikat på niveau C1 eller C2 ville give dig adgang til studieretninger på tyske universiteter.

 

Hvad er ”Den Fælles Europæiske Referenceramme”:

A – Elementær sproganvendelse (A1 und A2)

B – Selvstændig sproganvendelse (B1 und B2) Her kan du placeres, hvis du på dansk gymnasiet har afsluttet tysk på B eller A niveau.

C – Kompetent sproganvendelse (C1: avanceret Kompetenceniveau; C2: sproganvendelse på tilnærmelsesvis modersmålsniveau.) Dette niveau giver adgang til tyske universiteter.

 

Tysk historie og kultur

Seks lektioner om ugen, fordelt på tre historielektioner og tre kulturlektioner.

Tysk historie: En omskiftelig og turbulent historie har tegnet det Tyskland vi har i dag. En gennemgang af begivenheder fra middelalderen til i dag vil give et overblik over de mange stadier, konstellationer, konflikter, regeringsformer og grænser det område, som i dag hedder Tyskland, har været igennem.

Tysk kultur: Historien afspejler sig tydeligt i f.eks. billedkunst, litteratur, arkitektur og musik.

Lektionerne vil være modulopdelt i de nævnte fagområder, og vil understrege den store indflydelse den vægtige tyske kultur har haft på den danske og mange andre europæiske landes kultur.

 

Tysk virksomhedskultur, ledelse og samfund

Dette fag vil være modulopdelt og der vil i hvert modul blive suppleret med lektioner vedr. ledelse.

Modul I: 6 lektioner om ugen. Introduktion til tysk samfund og politik.

Modul II: 4 lektioner om ugen. Netværksarbejde – opsøgende. Vi besøger virksomheder og bliver klogere på det tyske arbejdsmarked.

Modul III: 1 uge/18 timers projektarbejde omkring tyske arbejdsmarkedsforhold og virksomhedskultur med basis i netværksarbejdet.

 
Forslag til kursusstruktur:

Uge 3:

Introuge. Fagene introduceres, omegnen, Flensborg, højskolens historie mm.

 

Uge 4 – 6: Modul I:

Tysk I og II, 10 lektioner Historie og kultur, 6 lektioner (fordeles)

Tysk samfund og politik 6 lektioner

Ledelse 2 lektioner

Valgfag: Kunst, musik, mm 4 lektioner, personlig udvikling 2 lektioner

 

Uge 7 – 9: Modul II:

Tysk I og II 10 lektioner

Historie og kultur 6 lektioner (fordeles)

Netværksarbejde – virksomhedsbesøg 4 lektioner

Ledelse 2 lektioner

Valgfag: Kunst, musik, mm 4 lektioner, personlig udvikling 2 lektioner

 

Uge 10 – 12: Modul III:

Mulighed for én uges intensivt projektarbejde vedr. arbejdsmarkedsforhold og virksomhedskultur.

Eks. og foredrag: Oplæg om Berlins historie og kultur, forberedelser ang. kontakter til ambassade og andre relevante.

 

Uge 13:

Berlin: Ambassader, virksomhedskontakter, udstillinger, museer mmm.

 

Uge 14:

Fagene evalueres og afrundes.