Kunst langs vestkysten

Vestkystens natur og historie fortolket i billedkunst

26. august – 01. september 2019

Gud skabte Havet - Friserne kysten - Kunsterne fortolkede det!

Den både smukke og barske natur langs den sydslesvigske og sønderjyske vestkyst har inspireret adskillige billedkunstnere.

Det gælder f.eks. Carl Ludwig Jessen - frisernes nationalmaler. Han var en dansk-tysk maler fra Nordfrisland, og blev født i 1833 i en landsby nær Nibøl. Han måtte først arbejde som medhjælper i faderens værksted, indtil han fik et stipendium til uddannelse på kunstakademiet i København. Jessen boede næsten 10 år i København. Derefter rejste han blandt andet til Paris og Rom. Først i 1875 vendte han hjem til Nordfrisland. Han malede mange frisiske motiver og indendørsbilleder.

Jacob Alberts var søn af en marskbonde, som drømte om at sønnen skulle være præst, men Jacob havde et stort ønske om at blive kunstner, og i 1880 startede han på akademiet i Düsseldorf. Derfra videre i 1882 til akademiet i München, hvor han blev i 4 år til 1886, hvorefter han tilbragte tre vintre i Paris og studerede på Akademi Julian. I 1887 ankom han som maler for første gang til hallig Südfall, hvor han startede sin senere hovedstol, halligmaleriet. Jacob blev betragtet som den første maler på halligerne og har derfor tilnavnet ”Halligmaleren”.

Desuden Hans Peter Feddersen samt Christian Carl Magnussen og Alexander Eckener.

En særlig plads i fortællingen får naturligvis den store dansk-tyske kunstner Emil Nolde.

På højskolen introduceres kunstnerne og deres værker ved uddybende billedforedrag, der kommer omkring såvel levnedsforløb som stiltræk og perioder samt inspirationskilder og teknikker. På ture til vestkysten opleves naturen, marsken med diger og koge, og det for kunstnerne så afgørende lys med egne øjne. Dernæst opleves mange af værkerne på museer som ”Kunst der Westküste” på øen Før, Nissen museum i Husum, Museumsberg i Flensborg og i Emil Noldes museum og hjem på vestkysten ved Seebüll.

 

Pris:

Pr. person i dobbeltværelse kr. 4.600,-

Pr. person i enkeltværelse kr. 4.900,-

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu

Det fulde program

Mandag d. 26. august

15.00 – 17.00: Ankomst, indkvartering og kaffe m boller/kage

17.00: Rundvisning

18.00: Aftensmad

19.30: Velkomst og præsentation

 

Tirsdag d. 27. august

09.00 Morgensamling

10.15 Foredrag: Vadehavsmalere og romantikken

14.30 Foredrag: Vestkysten marsk, vadehav og Før

19.30 Sangaften

 

Onsdag d. 28. august - Heldagstur til Før

07.30 Morgenmad

08.15 Afgang Før

Museet ”Kunst der Westküste” med spisning

20.00 Sønderjysk aften

 

Torsdag d. 29. august

09.00 Morgensamling

10.15 Foredrag: Vadehavet og Husum

14.30 Foredrag: Emil Nolde

19.30 Filmaften, Marsken bag diger

 

Fredag d. 30. august

09.00 Heldagstur fra Seebüll til Husum, Nolde museum, køretur igennem kogene, Husum byrundtur og Nissen Museum

19.30 Om Sydslesvig og mindretallet

 

Lørdag d. 31. august

09.00 Tur til Museumsberg i Flensborg samt Isted Løven

13.00 Frokost på højskolen

16.00 Forberedelse til aftenfesten

18.00 Festmiddag grill hvis vejret tillader

 

Søndag d. 01. september

09.00 Afrejse efter morgenmad

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu