Kubik og kultur

Marsk og motorcykel

13.08. – 19.08. 2018

 

Marsken syd for den dansk/ tyske grænse er i mange henseender en ”overset” region. Dette gælder især for kørende turister nordfra, der gerne anser strækningen fra grænsen og til Hamborg som et gennemfartsland. Det gælder om, så hurtigt som muligt at komme ned til syden, der hvor man holder ferie. Men allerede lige syd for grænsen er der en over- dådighed af skøn og for de este ukendt natur et par kilometer ved siden af motorvejen. Dette har Jaruplund Højskole med dens beliggenhed lige syd for grænsen selvfølgelig altid vidst og gennem årtier har vi gennemført egnskurser med grænselandets natur, kultur og historie som tema.

 

I år er det så 3. gang at et motorcykel kursus med ture i området bliver gennemført. Denne gang er det marsken, vadehavet og øerne, der står i centrum. Her mellem Tønder og Tønning ved Ejderen ndes et udstrakt marskområde med foranliggende vadehav med øer og halliger. Et naturområde, der er skabt af mennesker gennem de sidste 1000 år. Ved digebyggeri og afvandingsprojekter har den frisiske befolkning formet et enestående landskab, der er præget af en unik høj himmel, vidt udsyn og en natur i særklasse. Dette arbejde gennem de seneste mange hundrede år blev selvfølgelig gennemført, fordi den frugtbare marsk skulle udnyttes landbrugsmæssigt. Et overmåde rigt bondesamfund blomstrede op omkring 11/ 1200 tallet og præger stadig marsken her ude vestpå. Fastlandsmarskens store bondegårde på de enorme varfter, kunstige jordforhøjninger, vidner om en svunden storhedstid, hvor også kongers og andre landefyrsters ind ydelse i forbindelse med en kontrol af landskabet har gjort sig gældende.

 

Dette spændende landskab nydes bedst fra motorcykel, hvor alle sanser har del i oplevelsen lige fra den salte lugt fra vadehavet til søfuglenes evige skrigen over diger og vade ader. På forskellige ture under dette ugeskursus kommer vi vidt omkring i regionen. Således går en tur til havnebyen Husum, der blev til, fordi en storm od i 1362 gnavede en sejlbar rende helt ind til fastlandets bakkeøer. Under 1362 storm oden druknede sikkert over 10000 mennesker ude i marsken. Et utal af kirker, landsbyer, som vi ikke kender navnene på mere, gik til. Men for udviklingen af havnen ved Husum bragte storm oden lige pludselig gunstige betingelser. Det havde indtil da ikke været muligt at anlægge havn så tæt på Vesterhavet som nu. De havne, der allerede fandtes som Tønder, Tønning, Ribe m. . havde den skavank at ligge langt inde i landet med kun en smal å førende dertil. Større fragtfartøjer kunne ikke losse direkte ved byerne. Husum vokser kraftigt og i løbet af blot 100 år har byen fået en kæmpe kirke (1420 ́erne) samt købmandsgårde og har udviklet sig til vestkystens handelscenter for landbrugsprodukter fra den frugtbare marsk. På denne ekskursion vil vi også køre langs Ejder- og Trene oden og se storkebyen Bergenhusen. Her yngler hvert år ca. 20 storkepar. De drager nytte af de store vådområder omkring Ejder, Sorge og Trene deltaet.

 

En anden tur bringer os rundt i det nordlige Nordfrisland og marsken ude ved Tønder og Højer. Maleren Emil Noldes museum ude ved Seebüll er altid et besøg værd og turen langs det fremskudte dige og slusen ved Højer vil afrunde oplevelsen den dag. Også ture ud til 2 af de nordfrisiske øer står på programmet. Den ene dag tager vi med færgen over til Før, hvor vi på en rundtur vil se på de gamle frisiske kirker, køre igennem små pittoreske, frisiske landsbyer og nyde havnebyen Wyk. Her havde allerede den danske konge sit ”sommerhus” i 1800 tallet. En anden tur vil bringe os ud på de sydligere liggende marskøer Nordstrand og Pellworm. Der er fast færgeforbindelse mellem Nordstrand og Pellworm og en times sejlads gennem vadehavet ud til øen er en oplevelse for sig. Rundtur på øerne med stop ved de smukkeste seværdigheder samt fortællinger om området vil formidle et helhedsindtryk af natur og historiens samspil herude. Den sidste dag vil vi forlade marsken og tage på tur gennem det nordøstlige Angel. landskabet lige øst for højskolen. Langs Flensborg fjord og ud til mundingen af Slien i Østersøen vil man på denne tur kunne fornemme forskellen mellem vest- og østkyst. Der er her i området ikke langt mellem de vidt forskellige landskabsformationer. I løbet af en halv time kan man komme fra den ene side til den anden. Men forskellen i landskab, i arkitektur og sprog er enorm. I et område med en diameter på ca. 50. kilometer bliver der stadigvæk talt mindst 5 sprog.

 

Alt dette og meget mere vil motorcykelkurset på Jaruplund Højskole give indsigt i. Hver aften vil der således blive holdt oplæg om ”turen i morgen”, hvor ikke blot praktiske oplysninger vil blive fortalt, men også historien omkring natur og kulturelle seværdigheder vil formidles.

 

Deltagende lærere og motorcyklister Lars Sørensen og Ole Præstkær

 

Kubik og kultur på Jaruplund Højskole 2017
Det var et fantastisk udbytterigt, hyggeligt og inspirerende kursus, som Jaruplund Højskole skød af i slutningen af august start september 2017. Vi kørte på egne motorcykler rundt i grænselandet, primært på den sydlige side, under ledelse af 2 meget kompetente historikere, kunstnere, fortælle- re og meget mere. Vi k en masse at vide om de politiske spændinger (som altid fører til krig) op til ca. 1920. Og vi blev proppet med kulturelle indtryk.Kan på det varmeste anbefale kurser af den slags på Jaruplund Højskole.

 

Pris: pr. person i dobbeltværelse kr. 4.650,- og i enkeltværelse: kr. 4.950,-. Medlemmer af MC Touring Club Danmark får 300 kr rabat - oplys medlemsnr.
Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu

Det fulde program

Mandag d. 13.08.
16.00 Ankomst og indkvartering
17.00 Rundvisning på højskolen
19.30 Program gennemgås og velkomst

 

Tirsdag d. 14.08. Husum og Bergenhusen
09.00 Morgensamling om marsk og vadehav
10.15 Tur til marsken igennem kogene af små veje til Husum, hvor der er byvandring, frokost og besøg på Nissen Museum, som er et vadehavsmuseum. Vi kører hjem over storkebyen Bergenhusen.
19.30 Foredrag ”Emil Nolde en maler fra marsken” ved Ole Præstkær

 

Onsdag d. 15.08. Seebüll og Ballum Vesterende
09.00 Heldagstur til marsken. Første stop er Seebüll, hvor vi skal besøge Noldes museum,
derefter middag ved Rudbøl på grænsen imellem Danmark og Tyskland hvor vi besøger Thomas George Nielsen der fortæller om afvanding og viser hvordan han etter i sø-kogleaks. Vi køre parallelt med det frem
skudte dige til slusen i Højer og videre op til Ballum Vesterende, hvor vi vil gøre dages sidste stop og møde vadehavs poeten Jens Rosendal der viser os Landsbyen og kirken
19.30 Foredrag ”Billeder fra Marsken” ved Lars Sørensen

 

Torsdag d. 16.08. Før
08.30 Heldagstur til Før. Vi sejler med motorcyklerne til Wyk på Før og har derefter rundtur igennem de mange små landsbyer, hvor vi vil have ere stop bla. ved de otte kirker med de talende gravsten- vi lover 
garanti or at se storke.
19.30 Filmaften: Marsken bag diger

 

Fredag d. 17.08. Nordstrand og Pellworm
09.00 Heldagstuen går mod Nordstrand, frokost på Nordstrand og sejltur med motorcyklerne ud til Pellworm. Vi kører rundt på de to marskøer og nyder landskabet og seværdighederne

 

Lørdag d. 18.08. Massholm
09.00 Ugens sidste tur vil føre os langs den tyske side af Flensborg fjord til det lille idyliske skeleje Mass- holm. - Afslutningsaften med BJ Svingband

 

Søndag d. 19.08.
Afrejse efter morgenmaden

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu