Kanaler og vandveje

Med sejlture på de sydslesvigske farvande

02. – 08. september 2024

Med sin beliggenhed mellem Nordsøen og Østersøen har delstaten Slesvig-Holsten gennem historien altid været præget af søfart og handel mellem øst og vest. 

Dette kursus vil formidle skibsfartens betydning for landsdelen lige fra vikingetiden over oplysningstidens fremskridt til i dag. Et utal af kunstige vandveje blev skabt her, for at kunne transportere såvel fjernhandelens varer som stedlige produkter ud til havne, hvorfra en videre transport så kunne foregå. 

Kieler Kanalen er den længste og mest kendte af disse vandveje, og vi skal både gå under og sejle på denne befærdede kanal fra Rendsborg til Kiel.

Byen Frederiksstad ude vestpå, hvor Treene floden løber ud i Ejderen blev opført af nederlændere på foranledning af hertug Friedrich III af Gottorp. Byen er kunstigt skabt med kanaler og lige veje og smukke gavlhuse, med planerne om at skabe et handelscentrum, der kunne konkurrere med Altona og Glücksstadt ved Elben. Sådan skulle det dog imidlertid ikke gå. Denne meget specielle og charmerende by besøger vi, og tager en tur på de smukke kanaler. 

Den østlige del af landsdelen er præget af de dybe fjorde. Slesvigs fjord, Slien, er ca. 40 km lang, og fører fra Østersøen ind til det nuværende Slesvig. 

I vikingernes store tid var dette også vandvejen til deres handelsby, Hedeby, som lå godt beskyttet i den inderste ”lomme” af Slien. Vi skal besøge museet i Hedeby og høre fortællingerne om vikingerne, deres kultur, handel og dagligdag.

Endelig skal vi besøge Flensborg, der havde sin storhedstid som havneby i de blomstrende 1700 år, hvor sejladsen til bl.a. de vestindiske øer udgik her fra. 

Højskolen danner rammen om turene i det sydslesvigske landskab med foredrag, fællessang, debat og samtaler.

Pris:

Per person i enkeltværelse kr. 6.500,-

Per person i dobbeltværelse kr. 6.200,-

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu

Program

Mandag d. 2. september

15.00-16.00 Ankomst og indkvartering

15.00 Afhentning med bus i Kliplev for dem, som rejser med tog

16.00 Boller, kaffe og te serveres i dagligstuen

17.00 Rundvisning

18.00 Aftensmad

19.30 Præsentation af ugens program 

 

Tirsdag d. 3. september

08.00 Morgenmad 

09.00 Morgensamling, “Om Jaruplund Højskole” ved forstander Karsten Dressø

10.15 Foredrag, ”Kieler kanalens historie og dens betydning i dag” v. Jonas Voss 

12.00 Frokost

14.00 Foredrag, ”Sydslesvig i vikingehånd” foredrag om Hedebys store tid. v. Ditte Kröner

18.00 Aftensmad 

19.30 Sangaften  

 

Onsdag d. 4. september

08.00 Morgenmad, smøre madpakke

09.00 Morgensamling, om fjorden Slien og dens perler - Arnæs og Masholm 

10.15 Afgang på dagens tur, hvor omdrejningspunktet er Slien

11.00 Besøg på Vikingemuseum i Hedeby

13.00 Vi spiser madpakker 

14.30 Besøg i Arnæs, Tysklands mindste by med købstadsrettigheder

16.00 Besøg i Masholm, Sliens ”store” fiskerihavn, hvor vi nyder kaffe og kage

18.00 Hjemtur mod Højskolen

19.30 Aftensmad

 

Torsdag d. 5. september

08.00 Morgenmad 

09.00 Afgang mod Rendsborg, hvor vi skal kigge forbi kunstudstilling NordART, herefter krydser vi under kanalen og bruger fodgængertunnelen med en af Nordeuropas længste rulletrapper.  Vi spiser frokost på kanalens sydside på restaurant ”Kanalmeisterei” – herefter benytter vi os af den svævende færge til at krydse kanalen igen. Hvorefter vi går ombord på den historiske hjuldamper Freya for at sejle på kanalen til Kiel. 

18.30 Hjemtur mod Højskolen

19.30 Aftensmad

 

Fredag d. 6. september

08.00 Morgenmad, smøre madpakker

09.00 Morgensamling om Fredrikstad  

10.00 Afgang mod Fredrikstad, hvor vi skal sejle på lille Amsterdams kanaler. Herefter oplever vi Fredriksstad og kigger forbi museet ”Alte Münze” 

14.00 Vi kører ud til kysten for at nyde udsigten, kaffe og kage på den historiske gård ”Roter Haubarg”

18.00 Aftensmad

19.30 Foredrag om det danske mindretal og det at være mindretals dansker v. Jonas Voss

 

Lørdag d. 7. september

08.00 Morgenmad

09.00 Morgensamling om Flensborg og dens historiske sø handel

10.15 Afgang mod Flensborg, hvor vi skal kigge forbi skibsfartsmuseet og opleve museumshavnen. Herefter byvandring og tid på egen hånd i Flensborg

16.30 Hjemtur til Højskolen. 

18.00 Afslutningsmiddag

19.30 Afslutningsaften 

 

Søndag d. 8. september

Afrejse efter morgenmaden

09.00 Bus til Kliplev for dem, som rejser med tog

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu