Kampen om historien

- Myter og historiefortælling i Slesvig og Sønderjylland

03. oktober - 09. oktober, 2022

"Vi skal forstå historien for at kunne løsrive os fra den." Med citatet skal vi forstå historien som en evig tilstedeværelse, der på en gang beretter om fortiden og vores samtid.

Som grænseland har Sønderjylland og Slesvig lagt jord til nogle af de vigtigste begivenheder i Danmarkshistorien. For at forstå vores historie og hvordan Danmark udviklede sig til det land, vi kender, må vi derfor forstå Sønderjylland, Slesvig og hertugdømmernes historie.

Hvordan vi skriver historien har en altoverskyggende betydning for vores selvforståelse og opfattelse af Danmark og resten af verden. På kurset "myter og historiefortællinger" tager vi et spadestik dybt ned i historien og diskuterer de historiske omstændigheder i relation til, hvordan de har skabt vores forståelse af os selv som folk og samfund i dag. Undervejs genbesøger vi nogle af de mest kendte begivenheder og steder i Danmarkshistorien ud fra spørgsmålet om, hvilken betydning vi har tillagt og fortsat tillægger dem i vores nationale historiefortælling.

Oplev Gottorp Slot, Dannevirke, Dybbøl Banke, Frøslev/Fårhuslejren, Sønderborg Slot og Flensborg med nye øjne og andre vinkler. Foruden foredrag og ekskursioner vil der være morgensamlinger, højskolesang, fælles refleksion og socialt samvær i løbet af ugen.

Medvirkende på kurset: Forstander Karsten Dressø, højskolelærere Jeppe Kirkegaard og Rigmor Eybye

Derudover har vi æren af en række eksperter, herunder cand. mag. Ditte Kröner, cand. mag. Jørn Buch, cand. mag. Klaus Tolstrup, dr.phil. Hans Schultz Hansen og cand.phil. Carsten Porskrog.

Pris:

pr. person i dobbeltværelse kr. 4.950,-

pr. person i enkeltværelse kr. 5.250,-

 

(Prisen er inkl. entré til programsatte seværdigheder, bustur og måltider. Der må påregnes udgifter til drikkevarer ved besøg på restauranter på turen.)

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu

Program

Mandag d. 03. oktober

15.00 - 16.00 Ankomst og indkvartering, kaffe og friskbagte boller

17.00 Rundvisning

18.00 Aftensmad

19.30 Velkomst, præsentation og introduktion til kurset

 

Tirsdag d. 04. oktober

09.00   Morgensamling ved forstander Karsten Dressø

10.15   Foredrag: "Dannevirke - mellem arkæologi og myte." Ved arkæolog og

kulturhistoriker cand. mag. Ditte Kröner

14.00   Foredrag: "Helte eller skurke? De gottorpske hertuger og den danske

Kongemagt." Ved historiker cand. phil. Carsten Porskrog
19.30   Foredrag: "De Slesvigske Krige fra dansk og tysk perspektiv." Ved historiker cand.mag. Jørn Buch

Onsdag d. 05. oktober

09.00   Heldagstur til Gottorp Slot og Dannevirke

10.15   Rundvisning og fortællinger om de gottorpske hertuger på Gottorp Slot

13.00   Gåtur på Dannevirke og fortællinger

19.30   Visning af afsnit fra DR-serien "1864" med efterfølgende samtale og

diskussion ved højskolelærer Drude Terkildsen Bill

 

Torsdag d. 06. oktober

09.00   Morgensamling: "Sisyfos-myten" ved højskolelærer cand.mag. Jeppe Kirkegaard

10.15   Afgang til Sønderborg Slot. Rundvisning om historiebrug i kunst

14.00   Afgang til Dybbøl Historiecenter. Rundvisning om, hvordan Dybbøl

Banke er blevet erindret i en dansk og tysk kontekst

20.00   Sangaften og samtale om sang, sprog og identitet ved højskolelærere

Rigmor Eybye og Drude Terkildsen Bill

 

Fredag d. 07. oktober

09.00   Morgensamling: "National propaganda i 1920 og afstemningskampen i Flensborg." Ved højskolelærer Drude Terkildsen Bill

10.15   Foredrag: "Hvor går grænsen: Genforening eller Slesvig delt?" Ved historiker dr.phil. Hans Schultz Hansen

13.30   Byvandring i Flensborg: ”Det mørke kapitel i Danmarkshistorien: Flensborgs kolonitid under dansk flag.” Ved historiker cand. mag.

Klaus Tolstrup Petersen

15.00   Tid på egen hånd og mulighed for besøg på Flensburger Schifffahrtsmuseum og Istedløven

20.00   Romsmagning

 

Lørdag d. 08. oktober

09.00   Morgensamling: "Slesvig 1945."

10.15   Afgang til Frøslev/Fårhuslejren

10.45   Foredrag: ”Frøslev/Fårhuslejrens historie 1944-1949 – da fangere og

fangevogtere skiftede plads.” Derefter tid på egen hånd i

udstillingerne og fælles frokost med medbragte madpakker

15.00   Refleksion: ”Historiebrug - historiefortællingens betydning for vores

forståelse af os som folk, nation og samfund.” Ved højskolelærer Drude Terkildsen Bill og idehistoriker cand. mag. Nedim Dzeko

18.00   Afslutningsaften med underholdning

 

Søndag d. 09. oktober

09.00   Afrejse efter morgenmaden, bus til Kliplev for dem, som rejser med tog

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu