Højskolesang - den nye Højskolesangbog

30. oktober - 5. november 2023

Fællessang glæder, bevæger og giver energi - og på dette højskolekursus skal vi synge rigtig meget. Vi skal lære nye sange og nyde at synge de velkendte, og vi skal høre fortællingerne om tekster og forfattere, melodier og komponister.

Fokus for fællessangen vil være den 19. udgave af Højskolesangbogen, som udkom i slutningen af 2020. Bogen har allerede solgt i et større antal end den forrige udgave, og som de tidligere udgaver vil den være med til at sætte kursen for fællessangen de næste mange år frem i tiden.

Vi har allieret os med en af dem, som kender indholdet i Højskolesangbogen allerbedst. Redaktør af ”Sanghåndbogen”, Jesper Moesbøl, vil som både oplægsholder og pianist føre os gennem et stort udvalg af ”kernesangene” i Højskolesangbogen. Han har sammensat et program med kompetente og alsidige oplægsholdere.

På kurset medvirker bl.a.:

  • Anne Odgård Eyermann
  • Erik Sommer
  • Finn Gravesen
  • Jakob Faurholt
  • Lillian Hjorth-Westh
  • Jørgen Carlsen
  • Louis Mogensen

Desuden medvirker højskolelærerne Ole Præstkær, Jonas Voss, Ditte Kröner og Rigmor Eybye, samt forstander Karsten Dressø

 

Pris

Pr. person i dobbelt-/enkeltværelse: kr. 5.650,-/kr. 5.950,-

 

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu

Program

Mandag d. 30. oktober

15.00 – 17.00 Ankomst, indkvartering, kaffe og hjemmebagte boller
17.00 Rundvisning
18.00 Aftensmad
19.30 Velkomst og præsentation. Her tager vi hul på de første sange. V. Jesper og Rigmor

Tirsdag d. 31. oktober

09.00 Morgensamling v. forstander Karsten Dressø 10.00 Melodierne i Højskolesangbogen v. Jesper

En sang består af både en tekst og en melodi. I mange år har der været størst opmærksomhed på teksterne. Først i de senere år har man fået ørene op for, at melodierne har lige så stor betydning. Ja måske en afgørende betydning for, at så mange i disse år er blevet glade for at synge sammen. Vi skal på en rejse i Højskolesangbogens melodier og se, hvordan de er udviklet fra de tidligste melodier i 1700-tallet til de allernyeste. Og vi skal se på, hvordan melodier kan have afgørende betydning for sangene

14.30 Alle de mennesker jeg har elsket. Sange om at mødes, sætte aftryk og tage afsked v. Anne Odgård Eyermann

Vi dykker ned i sange, der kredser om at mødes, sætte aftryk, tage afsked og mindes. Vi går derfor på opdagelse i Højskolesangbogen hvor efterår, forelskelse, sorg, skilsmisse og kærlighed får udtryk, ligesom vi dykker ned i det helt nye afsnit om Allehelgen
Anne Odgård Eyermann er sanger, sangskriver og foredragsholder. Medlem af redaktionen på den 19. udgave af Højskolesangbogen

19.30 En aften med fællessang v. komponisten Erik Sommer
Højskolesangbogen er historie og poesi og en samling værdifulde beskrivelser af, hvad der er væsentligt, og som har værdi for os som mennesker. Vi kan synge om fællesskab, naturen, historien, kunsten og om liv og tro. I sangen samles vi om det alt sammen. Med elleve melodier optaget i Højskolesangbogen vil Erik Sommer være vores kyndige vejviser ind i det, som det er væsentligt at synge om

Onsdag d. 01. november

09.00 Morgensamling ved højskolelærerne
10.00 Når sangen har ordet, - herunder eksempler på melodier fra en sangskrivers værksted v. Erik Sommer
Kan man forestille sig Højskolesangbogens 601 sange uden melodi? Næppe, for tænk jer følgende: ”Nu skal vi læse Jens Vejmand sammen, og derefter Danmark, nu blunder den lyse nat...”
På forunderlig vis er der oftest et godt afbalanceret forhold imellem tekst og melodi, når vi tænker på en sang, man kender og holder af. I langt de fleste tilfælde kommer teksten først, hvorefter toner og klange skal medvirke til at give fortællingen liv, stemning, tempo og farve. Carl Nielsen har udtalt, at en god sang først viser sin styrke i brug! – Og hvad er så nøglen til en god sang? – Det skal vi se nogle eksempler på og også hvilke værktøjer, man har til at forsøge at få en tekst gjort til en god sang

14:30 Sange fra Melodi Grand Prix v. Finn Gravesen og Jakob Faurholt
Denne eftermiddag vil vi tage på en musikalsk udflugt til Melodi Grand Prix. Finn Gravesen og Jakob Faurholt vil give en generel præsentation af fænomenet og se nærmere på Melodi Grand Prix’ musikalske udvikling. Den primære opmærksomhed vil være på de danske bidrag, men med udblik til de andre europæiske lande. Fokus vil være på de enkelte sange og den rolle, de spiller i populærmusikalsk sammenhæng.
Finn og Jakob er begge musikteoretisk uddannet og aktive musikere. De har gennem en årrække studeret populærmusikalske emner, og sammen har de skrevet og redigeret bogen Grand Prix Sangbogen

19:30 Vi synger sange fra Melodi Grand Prix v. Jesper
Vi synger en række af de hit, som har lejret sig i vores fælles bevidsthed, men som ikke kom med i Højskolesangbogen

Torsdag d. 02. november

09.00 Morgensamling v. højskolelærerne
09.30 Udflugt til en dansk skole – hvad synger børnene i Sydslesvig?

De danske sange har traditionelt og naturligt fyldt meget i undervisningen i de danske skoler syd for grænsen. Vi besøger en af de danske skoler og hører, hvordan det står til i dag, hvad synger børnene?

13.00 Middagsmad
14.30 Jeppe Aakjærs liv og sange v. Lillian Hjorth-Westh

Jeppe Aakjær er en af Danmarks mest skattede digtere. Han var også forfatter til romaner, noveller, skuespil og lokalhistorie. Med romanen Vredens børn, fik han stor betydning for den sociale udvikling i Danmark. De sidste mange år levede han på gården Jenle i Salling.
Lillian Hjorth-West er fortæller, foredragsholder og tidligere højskoleforstander

19.30 Sangaften på Dansk Centralbibliotek i Flensborg v. Jørgen Carlsen
En god højskolesang skaber nærvær og opmærksomhed ved at fortælle os, at virkeligheden ikke er noget, man skal finde ud af. Den er noget, man skal leve sig ind i. Det gælder, hvad enten vi synger om de lyse nætter, om kyndelmisse, der slår sin knude, eller om at elske den brogede verden.
Som formand for det udvalg, der har redigeret den nye højskolesangbog, vil Jørgen Carlsen løfte sløret for de overvejelser, der ligger til grund for udvælgelsen af nye højskolesange. Hvordan kombinerer man det gode gamle med det gode nye? Og så vil han naturligvis tage os med på opdagelse i den nye højskolesangbog

Fredag d. 03. november

09.00 Morgensamling ved højskolens lærere
10.00 Højskolesange er digte, der virker v. Jørgen Carlsen

Man kan spejle sit liv i en god højskolesang. Den er en bevidsthedsudvidelse med ord og toner som tryllemiddel – et virkelighedsrum, der inviterer én inden for. Sangen er en opmærksomhedskur, der på én og samme tid rummer en lovsang og en protest. Mange af sangene er i første omgang digte, der så siden er sat i musik. Når et digt bliver til en sang, sker der både noget med digtet og med os

14.30 Grundtvigs liv og sange – vitaminer til nutiden v. Louis Mogensen
Gennem fortællinger og sange følger vi Grundtvigs lange liv. Oplægget vil fokusere på, hvordan han samler sit skiftende livs oplevelser til noget alment, der viser nye veje. Der er nemlig stadig meget at hente for moderne mennesker. Og det vidunderlige er, at hans bedste sange understreger de store pointer.
Louis Mogensen har været højskolelærer og -forstander gennem mere end 30 år. Han har været formand for højskoleforeningen i Danmark og medlem af bl.a. Nordisk Folkehøjskoleråd og Højskoleudvalget

19.30 Maratonsang v. kursisterne og Jesper
Med sange valgt af kursisterne synger vi os igennem hele Højskolesangbogen – én sang fra hvert kapitel

Lørdag d. 04. november

09.00 Morgensamling ved højskolens lærere 10.00 De nye sange i Højskolesangbogen v. Jesper

Her i slutningen af kursusugen bliver der mulighed for at dykke nærmere ned i en række af de nye sange. Med 150 nye sange i den 19. udgave af Højskolesangbogen er der mange at vælge imellem. Vi skal både repetere nogle af dem, vi har lært at kende i løbet af ugen og se nærmere på nogle af dem, vi mangler

13.30 – 17.00 Tur til Sønderborg Slot. Vi får en rundtur på slottet og i Sønderjyllands historie og ser bl.a. hvordan kunstværker kan fortælle vores fælles historie

18.00 Afslutningsmiddag og festaften v. Jesper og Rigmor

Søndag d. 05. november

08.45 Kort morgensamling v. Jesper, herefter afrejse
09.15 Afgang med bus til Kliplev for dem, som rejser med tog

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu