Guddommelighed og nationalisme

Liv, kunst og filosofi i romantikken

d. 06. november - 10. november, 2023

Efter de voldsomme Napoleonskrige måtte store dele af Europa genopbygges og nytænkes. Grænser blev flyttet, og i bestræbelser på at finde tilbage til tidligere tiders orden og undgå nye opstande strammede de nye regimer flere steder censuren og friheden til forsamlinger. Trods kunstnerisk censur udviklede synet på kunsten sig. Hvor kunstnere tidligere havde befundet sig i rollen som håndværkere med faste ansættelsesforhold og kunst dermed blev resultatet af ”bestillingsopgaver”, ændrede dette sig i begyndelsen af 1800-tallet. Filosoffernes ”opdagelse” af individet gav næring til opfattelsen, at kunstneren er et spejl af en guddommelig inspiration og kunstnerens rolle blev til fri og uafhængigt skabende – et geni. Indre sjæleliv og individets subjektive udfoldelse blev betegnende for kunstnernes virke.

De politiske strømninger i dette århundredes Europa gik i retning af opdagelse og etablering af nationalstater. Oprør med stort set den samme dagsorden, nye og frie forfatninger med rod i en geografisk nationalitet, fandt sted i f.eks. Dresden såvel som i Slesvig – Holsten. I både billedkunst, litteratur og musik fra 1800-tallet finder vi tydelige spor af disse nationale strømninger. De nye stater sås som områder besjælet med folkekultur, og gamle sagn og eventyr fandtes frem og anvendtes i stor stil i tidens kunst.

 

På dette kursus giver vi et generelt overblik over strømningerne i det 19. århundrede, filosofisk og kunstnerisk. Vi tager på tur til Kunsthalle i Hamborg, hvor et af romantikkens helt store kunstværker befinder sig: Caspar David Friedrichs ”Der Wanderer über dem Nebelmeer”. Og i Flensborg på det danske gymnasium ”Duborg Skolen” befinder sig flere store værker af Lorenz Frølich, som vi også skal se og høre fortællingerne om. På Flensborgs gamle kirkegård troner nu igen Bissens skulptur ”Istedløven”, og her skal vi høre historien om et stor-nationalt og romantisk kunstværk.

Den europæiske musiks udvikling gennem 1800-tallet vil blive gennemgået med mange musikeksempler, og også den danske musik i dette turbulente århundrede får vi smagsprøver på.

Den danske sangskats rødder stammer også fra denne nationale tid, og vi skal synge flere af de sange, som fortæller om tidens strømninger.

 

Pris pr. person dobbelt/enkeltværelse: kr. 4.600,-/kr. 4.900,-

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu

Det fulde program

Mandag d. 06. november

15.00 - 16.00 Ankomst og indkvartering, kaffe og friskbagte boller

17.00 Rundvisning

18.00 Aftensmad

19.30 Velkomst, præsentation og introduktion til kurset

 

Tirsdag d. 07. november

09.00 Morgensamling v. Karsten Dressø, velkommen til Jaruplund Højskole

10.15 Europa i romantikken – afgrænsninger og baggrund, Europa efter Napoleon

14.00 Det guddommelige – kunstneren som geni v. professor i filosofi Søren Harnow

Klausen

19.30 Den danske sangskat – rødderne fra 1800-tallet

 

Onsdag d. 08. november

09.00 Morgensamling

10.15 Billedkunst i romantikken v. Ole Præstkær Jørgensen

14.00 De slesvigske krige – aftryk i litteratur, poesi og billedkunst

19.30 Om turen i morgen – Kunsthalle v. Ole

 

Torsdag d. 09. november

09.00 Afgang til Hamborg

11.30 Ankomst til storbyen. Gåtur ved havnen, med bussen til Kunsthalle, rundvisning

med fokus på Caspar David Friedrich og andre romantiske malere

Frokost ved Kunsthalle, derefter gåtur til bl.a. rådhuset

17.30 Aftensmad i Hamborg

Ca 22.30 hjemkomst til højskolen

 

Fredag d. 10. november

09.00 Morgensamling

10.15 1800-tallets musik – fra Beethoven til Wagner v. Rigmor Eybye

12.00 Frokost, herefter afrejse

13.00 Bus til Kliplev for dem, som rejser med tog, afgang Kliplev 14.00

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu