Grænseerfaringer / Grenzerfahrungen

 – Et ”med hinanden” mellem Akademie Sankelmark og Jaruplund Højskole

3. august - 7. august 2020

Akademie Sankelmark og Jaruplund Højskole udbyder i 2020 et to-sproget kursus på dansk og tysk med fokus på det, som forbinder Sønderjylland/Schleswig, historisk og kulturelt.

Jaruplund højskole er en dansk højskole syd for grænsen, og Akademie Sankelmark er et tysk seminar-, akademi- og kursuscenter. De ligger 5 kilometer fra hinanden, men det er første gang, de arbejder sammen. Begge stammer fra begyndelsen af 1950erne og opstod i en tid med konflikt mellem dansk og tysk. Akademie Sankelmark ligger på den grund ved Sankelmark Sø, som danskerne egentlig havde tiltænkt deres højskole.

Formålet med dette kursus er at samle kursister fra flertals- og mindretalsbefolkninger på begge sider af grænsen i et fælles møde. I kurset vil deltagere fra begge sider af grænsen mødes til fælles foredrag, aktiviteter og workshops med fokus på grænselandets historie og kultur. Fokus er det faglige indhold og mødet mellem kursisterne på tværs af sprogbarrierer. Der er således ikke tale om sprogkursus, men der lægges op til, at kursister kommunikerer på tværs af sprog med de redskaber, de har. Oplæg og aktiviteter vil foregå på begge sprog. Det er således ikke en forudsætning, at man taler eller forstår begge sprog.

Temaerne vil bl.a. være litteratur med forfatteren Knud Romer og hans tyske oversætter, Ulrich Sonnenberg, kirke- og orgelkultur på tværs af grænsen, en kunstworkshop med Inga Momsen, fysisk/musiske udfordringer og grænseerfaringer ved spil på cajon, hvor talesproget og dets grænser bliver af mindre betydning, og en sangaften med sange på tysk og dansk.

Turene vil gå til begge sider af grænsen, til Sønderborg, hvor vi møder repræsentanter for det tyske mindretal i byens nye ”Multikulturhus” og besøger Historiecenter Dybbøl. Syd for grænsen besøger vi Slesvig, Danevirke og Hedeby, samt Flensborg med det danske mindretalscentrum, Flensborghus og rundtur i byen med Christian Pletzing, leder af Akademie Sankelmark.

Kurset har base på Jaruplund Højskole med enkelte arrangementer og måltider på Akademie Sankelmark.

Pris pr. person dobbelt/enkeltværelse: kr. 3.400,-/kr. 3.700,-
Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu

Det fulde program

Mandag d. 03. august

12.00 – 12.45 Ankomst og indkvartering

13.00 Frokost

14.00 – 14.30 Velkomst ved Karsten Dressø og Christian Pletzing. Introduktion til programmet og konceptet.

Foredrag om grænselandet, flertals- og mindretalsbefolkning på begge sider af grænsen:

14.30 – 15.30 Foredrag på dansk v. Sten Bo Frandsen / Foredrag på tysk v. Claes Rieken

15.30 – 16.00 Kaffepause

15.30 – 16.30 Foredrag på tysk v. Sten Bo Frandsen / Foredrag på dansk v. Claes Rieken

18.00 Aftensmad

19.30 Litteraturaften. Forfatteren Knud Romer og hans tyske oversætter, Ulrich Sonnenberg, om forfatterskab og erfaringer med dansk/tysk baggrund.

 

Tirsdag d. 04. august

09.00 Heldagstur nord for grænsen: Sønderborg med Multikulturhuset og den tyske skole, frokost i Sønderborg. Rundvisning på Historiecenter Dybbøl.

18.00 Aftensmad på Jaruplund Højskole

19.30 Kunstworkshop om indre og ydre grænser v. Inga Momsen

 

Onsdag d. 05. august

09.00 Kroppen og grænserne, QiGong v. Klara Zimmermann

10.15 Foredrag om den fælles orgelkultur på tværs af grænsen v. Konrad Küster

14.00 – 17.00 Tur til Kirker/orgler, hhv Oversø Kirke og Nikolai Kirken i Flensborg

18.00 Aftensmad på Akademie Sankelmark

19.30 Rytme-aften: På Akademie Sankelmark introduceres vi til spil på Cajon, en kasseformet tromme, som man sidder på, mens man spiller. V. Momme Boe.

 

Torsdag d. 06. august

09.00 Heldagstur til Slesvig. Rundvisning på A.P. Møller Skolen, besøg på Danevirke Museum med rundvisning på volden og skansen, middagsmad på ”Odins” og besøg i Hedeby.

18.00 Aftensmad på Jaruplund Højskole

19.30 Sangaften, sange på dansk og tysk

 

Fredag d. 07. august

09.00 Tur til Flensborg

09.15 Flensborghus, oplæg v. Generalsekretær Jens A. Christiansen

10.45 Gåtur gennem byen med Christian Pletzing, købmandsgårde, rom og Isted-løven

12.00 Bussen kører til Sankelmark

12.30 Middagsmad og derefter afslutning på Akademie Sankelmark

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu