Genforeningsjubilæum 2020 - UDSOLGT

 – Med deltagelse i fejringer af jubilæet

6. juli - 12. juli 2020

I 2020 finder 100-års jubilæet for genforeningen af Sønderjylland og Danmark sted. Ligeledes er det 100-år siden, at det ved folkeafstemningen blev bestemt, at Sydslesvig i den 2. zone skulle forblive under tysk styre.

På Jaruplund Højskole er vi naturligvis med til at markere disse begivenheder på behørig vis.

Gennem dette kursus skal vi høre om grænselandet og dets folks skæbner i tiden mellem krigsnederlaget i 1864 og frem mod genforeningen i 1920 samt i eftertiden.

I forbindelse med selve genforeningen vil vi fokusere ikke mindst på den stærkt omdiskuterede afstemning i 2. zone, som i Danmark førte stort politisk røre og den såkaldte Påskekrise med sig, og på den sydlige del af grænsen efterlod et for eftertiden fortsat dansk mindretal i Tyskland.

Desuden skal vi deltage i fejringsarrangementer i forbindelse med dagene d. 10.-11. juli, hvor kong Christian 10. markerede genforeningen med sit indtog i Sønderjylland i 1920.

Kursusleder: Simon Sundahl Møller

Pris pr. person dobbelt/enkeltværelse: kr. 4.750,-/kr. 5.050,-
Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu

Det fulde program

Mandag d. 06. juli
15.00: Ankomst, indkvartering og kaffe m boller/kage
17.00: Rundvisning
19.30: Velkomst og præsentation

Tirsdag d. 07. juli
09.00: Morgensamling om 2. slesvigske krig ved Simon Møller
10.15: Foredrag – ”Den nationale kamp i årene efter nederlaget i 1864 og frem til
afstemningerne i 1920” – forfatter Linda Lassen
14.30: Foredrag – ”Den nationale kamp – Kampen om Sønderjylland 1864-1920” –
Historiker Jørn Buch
20.00: Hvor er du landet – Højskolens historie og lidt om mindretallet ved Karsten
Dressø

Onsdag d. 08. juli
09:00: Morgensamling om Grundloven ved Simon Møller
10:15: Foredrag – ”Genforeningen – Da Sønderjylland blev delt i 1920” – Historiker Jørn
Buch
14.30: Foredrag – ”Det danske mindretal i Sydslesvig 1920 - 55” – Historiker Mogens
Rostgaard Nissen
19:30: Sangaften med forbudte sange ved Simon Møller

Torsdag d. 09. juli
09.00: Morgensamling om nationalitet ved Jeppe Kirkegaard
10.15: Foredrag – ”Tre grænselandsskæbner” – Journalist Flemming Nielsen
14.30: Foredrag – ”Påskekrisen” – Simon Møller
19.30: Foredrag om rommens historie og romsmagning ved Karsten Dressø
Jaruplund Højskole 2020

Fredag d. 10. juli
09.00: Heldagstur til Skibelund Krat, Skamlingsbanken og genforeningsstenene ved
Christiansfeld.
20:00: Filmaften

Lørdag d. 11. juli
09.00: Morgensamling
10:15: Foredrag – ”Det danske mindretal i Sydslesvig 1955 - nu” – Historiker Mogens
Rostgaard Nissen
13:00: Halvdagstur til Sønderborg Slot – Museum Sønderjylland
18.00: Festmiddag

Søndag d. 12. juli

09.00: Afrejse efter morgenmaden

 

Ret til ændringer forbeholdes.

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu