Genforeningsjubilæum 2020

4. februar –  11. februar 2020

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

På Jaruplund Højskole er vi naturligvis med til at fortælle historierne om bagrund, årsager og virkninger i dette vigtige kapitel i danmarkshistorien. Vi hører fortællingerne på højskolen og på ture nord og syd for grænsen.
Temaer, der bliver sat fokus på, vil bl.a. være: Grundloven af 1849, de slesvigske krige, der i 1864 førte til tabet af Sønderjylland (Slesvig), tiden under først tysk-ungarsk styre, siden preussisk-tysk styre, hvor det danske blev trængt indtil 1920.

Desuden afslutningen på 1. Verdenskrig og Tysklands overgivelse, der førte til nye grænsedragninger, optakt til og afstemningen i Zone 1, som resulterede i genforeningen af det, vi i dag kalder Sønderjylland. Afstemningen skabte et tysk mindretal i Danmark og et dansk mindretal i Sydslesvig, hvis historier bliver fortalt.

Derudover vil der være to ture som kigger på mindesmærker nord og syd for grænsen og Festaften for fejringen af afstemningen d. 10. februar i Zone 1, hvor flertallet stemte sig til Danmark. Vi slutter med et brag af en festafteni samarbejde med det DanskeCentral Bibliotek for Sydslesvig.

Kl. 18.00 Festmiddag
Kl. 19.30 Festtale ved forhenværende formand for SSF Dieter Küssner
Kl. 20.00 Jubilærumskonsert med Esbjerg Musikkonservatoriets Kammerorkester under ledelses af Arne Bak Møller

Pris pr. person dobbelt/enkeltværelse: kr. 4.750,-/kr. 5.050,-

Kursusleder: Ole Præstkær

 

Download Brochure

 

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu

Program

Med foredrag af historikerne Jørn Buch, Lars Henningsen, Klaus Tolstrup Petersen, Mogens Rostgaard Nissen m.fl.

 

Tirsdag d.04. februar SM

15.00 – 17.00 Ankomst, indkvartering og kaffe m. boller OPJ/SM

17.00 Rundvisning OPJ/SM

19.30 Velkomst og præsentation OPJ/SM

 

Onsdag d. 05. februar RE

09.00 Morgensamling “Grundloven 1849” ved historiker Simon Møller

10.15 Foredrag “De slesvigske krige” ved historiker Jørn Buch

14.30 Foredrag “Et tysk Sønderjylland 1864 - 1920” ved historiker Klaus Tolstrup Petersen

20.00 Foredragskoncert: ”Fødslen af den danske sangkultur – en fortælling i ord, musik og billeder” med bassist Jesper Hindø, jazzpianist Martin Schack og Claus Jacobsen, der er bibliotekar og fagreferent i historie og sønderjysk lokalhistorie (RE)

 

Torsdag d. 06. februar OPJ

09.00 Morgensamling “De nationale krigsmalere” ved Ole Præstkær

10.15 Foredrag ”Afstemningen Zone 1” og ”Genforeningen” ved historiker Jørn Buch

14.30 Foredrag “Det danske mindretal i Sydslesvig 1920 - 1955”

ved historiker Mogens Rostgaard Nissen

19.30 Sangaften med de nationale sange ved historiker Simon Møller

 

Fredag d. 07. februar OPJ

09.00 morgensamling SM

10.15 Foredrag “Kampen om de faldnes minde” ved historiker Lars Henningsen

13.00 Tur til danske mindesmærker i nord og syd ved Ole Præstkær

20.00 Filmaften

 

Lørdag d. 08. februar JK

09.00 Morgensamling “Jens Emil Mungaard” ved Ole Præstkær

10.15 Foredrag “ Det danske mindretal 1955 – til i dag” ved historiker Mogens Rostgaard Nissen

14.30 Foredrag “Tysk mindretal 1920 til i dag” ved historiker Jørn Buch

19.30 Sangaften ved Simon Møller

 

Søndag d. 09. februar JK

09.00 Morgensamling ved Simon Møller

10.30 ”Flensborg”, foredrag ved Jeppe Kirkegaard

13.30 Halvdagstur til Flensborg ved Jeppe Kirkegaard

19.30 Aften diskussion med kort oplæg, ”Hvad er nationalitet”? ved filosof Jeppe Kirkegaard

 

Mandag d. 10. februar SM

09.00 Heldagstur til kongeågrænsen ved Simon Møller

Festaften på Jaruplund Højskole:

Afstemningsjubilæet fejres med et ”Syng, spis og snak sammen” arrangement i samarbejde med Jaruplund Højskoles Støttekreds

18.00 Festmiddag

19.30 Festtale ved tidligere højskoleforstander Dieter Küssner

20.00 Koncert med Kammerorkester fra Syddansk Musikkonservatorium under ledelse af Arne Bak Møller

 

Tirsdag d. 11. februar OPJ

09.00 Afrejse efter morgenmaden

 

Program
SDMK Kammerorkester
Feb. 2020

W.A. Mozart: Divertimento kv. 138
1.Allegro
2.Andante
3.Presto

Aulis Salinen:
Strygekvartet no.3 ”Some Aspects of Peltoniemi Hintriks Funeral”

Edvard Grieg:
“Holberg Suite” op.40
1. Allegro vivace
2. Sarabande
3.Gavotte
4.Air
5.Rigaudon

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

 

Download Borchure

 

Download Brochure

 

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu