Genforeningsjubilæum 2020

4. februar –  11. februar 2020

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

På Jaruplund Højskole er vi naturligvis med til at fortælle historierne om bagrund, årsager og virkninger i dette vigtige kapitel i danmarkshistorien. Vi hører fortællingerne på højskolen og på ture nord og syd for grænsen, og deltager i fejringen af genforeningen ved afstemningsfesten i Aabenraa d.10.02.

Temaer, der bliver sat fokus på, vil bl.a. være: Grundloven af 1849, de slesvigske krige, der i 1864 førte til tabet af Sønderjylland (Slesvig), tiden under først tysk-ungarsk styre, siden preussisk-tysk styre, hvor det danske blev trængt indtil 1920.

Desuden afslutningen på 1. Verdenskrig og Tysklands overgivelse, der førte til nye grænsedragninger, optakt til og afstemningen i Zone 1, som resulterede i genforeningen af det, vi i dag kalder Sønderjylland. Afstemningen skabte et tysk mindretal i Danmark og et dansk mindretal i Sydslesvig, hvis historier bliver fortalt.

Derudover vil der være to ture som kigger på mindesmærker nord og syd for grænsen og deltagelse i fejringen af afstemningen d. 10. februar i Zone 1, hvor flertallet stemte sig til Danmark.

Pris pr. person dobbelt/enkeltværelse: kr. 4.750,-/kr. 5.050,-
Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu

Program

Tirsdag d. 04. februar

15.00 - 17.00 Ankomst, indkvatering og kaffe m. boller

17.00 Rundvisning

18.00 Aftensmad

19.30 Velkomst og præsentation

 

Onsdag d. 05. februar

09.00 Morgensamling “Grundloven 1849” ved historiker Simon Møller

10.15 Foredrag “De slesvigske krige” ved historiker Jørn Buch

14.30 Foredrag “Et tysk Sønderjylland 1864 - 1920” ved Klaus Tolstrup Petersen

20.00 Sønderjysk aften ved Ole Præstkær

 

Torsdag d. 06. februar

09.00 Morgensamling “De nationale krigsmalere” ved Ole Præstkær

10.15 Foredrag ”Afstemningen Zone 1” og ”Genforeningen” ved historiker Jørn Buch

14.30 Foredrag “Det danske mindretal i Sydslesvig 1920 - 1955” ved Historiker Mogens Rostgaard Nissen

19.30 Sangaften med de nationale sange ved historiker Simon Møller

 

Fredag d. 07.  februar

09.00 Tur til danske mindesmærker i nord og syd ved Ole Præstkær

20.00 Filmaften

 

Lørdag d. 08. februar

09.00 Morgensamling “Jens Emil Mungaard” ved Ole Præstkær

10.15 Foredrag “ Det dansk mindretal 1955 - til nutid” ved historiker Mogens Rostgaard Nissen

14.30 Foredrag “Tysk mindretal 1920 til nutid” ved historiker Jørn Buch

19.30 Sangaften ved Simon Møller

 

Søndag d. 09.  februar

09.00 Morgensamling ved Simon Møller

10.30 ”Flensborg”, foredrag ved Jeppe Kirkegaard

13.30 Halvdagstur til Flensborg ved Jeppe Kirkegaard

19.30 Aften diskussion med kort oplæg, ”Hvad er nationalitet” ? ved filosof Jeppe Kirkegaard

 

Mandag d. 10. februar

09.00 Heldagstur til kongeå-grænsen og folkehjemmet i Aabenraa med fejring af afstemningsdagen, ved Ole Præstkær

18.00 Festmiddag

19.30 Afslutningsaften

 

Tirsdag d. 11. februar

09.00 Afrejse efter morgenmaden

09.15 Busafgang til Kliplev for dem, som rejser med tog

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu