Den lange besættelse

16. – 22. september 2019

Med 100-året for genforeningen nært forestående, er det nærliggende at tage en historisk tur gennem perioden, hvor Sønderjylland var indlemmet i Bismarcks Prøjsen og forhistorien her til. Titlen ’Den lange besættelse’ henviser i dette tilfælde således ikke til en militær besættelse. Titlen henviser derimod til den åndelige og politiske besættelse af Sønderjylland i årene mellem 1864 og 1920.

Kursets kommer ind på bevægelser og nøglebegivenheder, som førte frem til de Slesvigske krige. Vi kommer omkring forklaringer på, hvorfor den danske helstat ikke var en holdbar stat og en gennemgang af både treårskrigen og 1864-krigen.

Hovedfokus vil være på de dansksindedes liv og dagligdag under den lange besættelse: Hvordan søgte den danske side at komme tilbage til Danmark og bevare deres danske identitet og kultur? Hvordan organiserede man sig politisk, og hvordan var den danske bevægelse berørt af både modstand og samarbejde? Over 30.000 mænd fra Sønderjylland kæmpede under første verdenskrig for retten til at blive boende i deres hjemegn. Det bliver altså en gennemgang af en periode præget af både fredelig sameksistens og store konfliktområder.

 

Tur til Dybbøl Banke og Sønderborg Slot med udstillingen ”Tiden under tysk styre” samt tur til Tønder.

 

Pris:

Pr. person i dobbeltværelse kr. 4.500,-

Pr. person i enkeltværelse kr. 4.800,-

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu

Det fulde program

Mandag d. 16. september

15.00 – 17.00 Ankomst, indkvartering og kaffe med boller/kage

17.00 Rundvisning

18.00 Aftensmad

19.30 Introduktion til kurset v. Cand.mag. Nicolai Flyman

 

Tirsdag d. 17. september

09.00 Morgensamling

10.15 Slesvig inden og under 3-årskrigen

14.30 Optakten til 1864

19.30 Film – ”1864”

 

Onsdag d. 18. september

09.00 Morgensamling

09.30 Afgang til Sønderborg, rundvisning i Sønderborg by, besøg på Sønderborg Slot med udstillingen om ”Den tyske tid”. Frokost i Sønderborg og eftermiddag besøg på ved Broager Kirke med mindehøjen og Dybbøl banke

19.30: På tur i højskolesangbogen – sange fra grænselandet

 

Torsdag d. 19. september

09.00 Morgensamling

10.15 Politiske kampe i Sønderjylland efter 1864

14.30 Hverdagen som dansksindet i det tyske kejserrige

19.30 Film – ”I krig og kærlighed”

 

Fredag d. 20. september

09.00 Morgensamling

10.00 Afgang til Tønder, byvandring i Tønder, bl.a. besøg hos den tyske skytteforening og

Zeppelinmuseum Tønder. Frokost i Tønder.

19.30 Sydslesvigaften

Lørdag d. 21. september

09.00 Morgensamling

10.15 Sønderjyder på Vestfronten

14.15 Genforeningen

18.00 Festmiddag

19.30 Afslutningsaften

 

Søndag d. 22. september

09.00 Afrejse efter morgenmaden

Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu