Danmark i verden

Danmarks udvikling i internationalt perspektiv fra vikingerne til i dag

d. 01. februar - 07. februar, 2021

I 2021 er det præcis 300 år siden, at Hans Egede påbegyndte den danske mission i Grønland. I dag er Grønland et af de eneste stykker land, der er tilbage med dansk tilknytning uden for ”hovedlandet.” De danske grænser har siden genforeningen i 1920 ligget fast, og selvom landet magtmæssigt og økonomisk har bevæget sig væk fra småstatsbetegnelsen, så har Danmarks størrelse i verden været langt mere betydelig og øjensynlig. Dengang hvor Danmark var en frygtet krigsnation, viste storpolitisk snilde, havde vigtige centre for verdenshandelen og ikke mindst havde territorielle besiddelser, der strakte sig fjernt i både nord, syd, øst og vest!

Vi drager igennem danmarkshistorien og bliver klogere på landets rolle og betydning i verden. Vi går fra vikingerne og deres eftertrykkelige præg på lande som England, til Kalmarunionen, der var en diplomatisk samling langt forud for sin tid. Vi kommer omkring kolonitiden, hvor Danmark hoppede med på bølgen blandt de store europæiske nationer med kolonier i Afrika, Asien og Amerika – nogle af dem ukendte solstrålehistorier, andre med en skyggeside bygget på systematisk slavehandel. Til sidst er der nedgangperioden efter Napoleonskrigene, tabet af Norge, statsbankerotten og selvfølgelig nederlaget i 1864. Det hele sætter vi i perspektiv til nutiden, hvor Danmarks rolle atter er betydelig i verden, men på en helt anderledes måde end historisk set.

I løbet af ugen kommer også nogle af de dygtigste foredragsholdere og fortælle om de mange store perioder i den danske historie, blandt andre lektor emeritus, der har skrevet disputats om Kalmarunionen og forfatter Peter Fogtdal, der med udgangspunkt i egne romaner fortæller om udlandets syn på Danmark i dag. og så skal vi på udflugter og med egne øjne opleve levn fra den svundne tid, når vi blandt andet tager forbi Hedeby i vikingernes fodspor.

Pris:

pr. person i dobbeltværelse kr. 4.750,-

pr. person i enkeltværelse kr. 5.050,-

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu

Det fulde program

Mandag d. 1. februar

15.00: Ankomst, indkvartering og kaffe med hjemmebagte boller

17.00: Rundvisning

19.30: Velkomst og præsentation

 

Tirsdag d. 2. februar

09.00: Morgensamling – Hvor er jeg landet? – Forstander Karsten Dressø

10.15: Foredrag – Vikingernes færden fra Volga til Vinland – Ole Præstkær

14.30: Foredrag – Kalmarunionen – Lektor emeritus, dr.phil. og fhv. institutleder Anders Bøgh (Historisk Institut og Institut for Historie og Områdestudier)

19:30: En tur til Indien og sangaften med Rigmor Eybye

 

Onsdag d. 3. februar

09.00: Heldagstur til Gottorp Slot, Hedeby og Dannevirke

19:30: Filmaften – ”Danmark på prærien”

 

Torsdag d. 4. februar

09.00: Morgensamling – En tur til Grønland med Ole Præstkær

10.15: Foredrag – Grønland og Danmarks fælles historie – Ole Præstkær

14.30: Foredrag – Christian IV – Kongen ved højen mast og iværksætter – Historiker Jørn Buch

19:30: Foredrag – Det danske mindretal i Sydslesvig før og nu

 

 

Fredag d. 5. februar

09.00: Morgensamling om Flensborg

10:00: Tur til Flensborg

13:30: Foredrag på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig – Sønderjylland i bytte for De Vestindiske Øer – Historiker og leder af Den Slesvigske Samling Klaus Tolstrup Petersen

19.30: Miniforedrag om De Dansk Vestindiske ØerDe ting, vi ikke hørte – Simon Møller

 

Lørdag d. 6. februar

09:00: Morgensamling Frederiksnagore – En glemt solstrålehistorie – Simon Møller 10.15: Foredrag – Danmark fra lilleput til lille stormagt – Simon Møller

14:30: Foredrag – Vikinger på valium – Forfatter Peter Fogtdal

18.00: Festmiddag

19:30: Afslutningsaften med sang og underholdning

 

Søndag d. 7. februar

09.00 Afrejse efter morgenmaden

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu