Helgoland, halliger og vadehav

- Sensommerture i den nordfrisiske marsk, med tur på Helgoland

31. august– 6. september 2020

Gud skabte havet – men friserne skabte kysten” - Et udsagn der stikker dybt i selvforståelsen for den frisiske befolkning ved den sydslesvigske vestkyst.

Vadehavet ud for Slesvigs vestkyst har ikke sin lige på hele kloden.

Vadehav og marsk blev til ved havets og tidevandets hjælp, og klægjorden i marsken har til alle tider været eftertragtet som frugtbart landbrugsområde. Inddigninger, afvandingssystemer og varftbebyggelser er tegn på menneskers ihærdige arbejde for at gøre dette amfibiske landskab medgørligt. Således blev den sydslesvigske vestkyst, som den i dag fremstår med marsk, øer, halliger og vadehav, et menneskeskabt kulturlandskab. Vadehavets mange marskøer, der enten kan være inddigede eller henstå uden beskyttelse, som halliger, har deres helt særlige natur og kultur.

På ture i sensommerens blæst og sol vil vi opleve marskens grønne flader. Vi sejler til Hallig Hooge, den største af de ubeskyttede halliger, vi besøger Ejdersted og Nordstrand, der i dag er forbundet med fastlandet via en dæmning, og hører fortællingerne om den rige, frisiske kultur. Ugens højdepunkt bliver turen til Helgoland. 60 km ude i Nordsøen ligger den røde klippeø. Her vandrer vi ud på nordvestspidsen og nyder udsigten ved klippen ”Lange Anna”.

 

På højskolen er der morgensamlinger, sangaftner og foredrag

 

Pris:

Pr. person i dobbeltværelse kr. 5.650,-

Pr. person i enkeltværelse kr. 5.950,-

Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu

Det fulde program

Mandag d. 31. august

15.00 – 17.00 Ankomst, indkvartering og kaffe m boller/kage

17.00 Velkomst og rundvisning

18.00 Aftensmad

19.30 Velkomst og præsentation

 

Tirsdag d. 1. september

09.00 Morgensamling ved forstander Karsten Dressø

10.15 Foredrag om marsken og vadehavet

14.00 Foredrag om Nordfrisland og friserne

19.30 Sydslesvigaften

 

Onsdag. d. 2. september

07.30 Morgenmad, vi smører madpakker til turen

08.30 Afgang til Schlüttsiel hvor fra vi sejler til Hallig Hooge. Her vandrer vi rundt på halligen, eller kører med hestevogn hvis man ønsker. Vi ser kirken og oplever en stormflod i biografen. Desuden ser vi den fine stue, hvor Kong Frederik VI overnattede i 1825, da han besigtigede skaderne efter en storm.

18.30 Aftensmad på højskolen

20.00 Sangaften, vi synger bl.a. Jens Rosendals ”Vadehavssange”

 

Torsdag d. 3. september

09.00 Heldagstur til Ejdersted og Nordstrand. På Ejdersteds gamle marsk ligger nogle af de ældste inddigede områder. Vi kører ned til Ejderens udmunding og oplever det imponerende sluseværk, der regulerer tidevandet og beskytter ved stormfloder. På Nordstrand ser vi bl.a. de to katolske kirker og hører om den rige kultur, hvor der har været plads til flere trosretninger.

18.00 Aftensmad på højskolen

19.30 Foredrag om Helgoland

 

Fredag d. 4. september

06.30: Morgenmad, vi smører madpakker

07.30: Tur til Helgoland fra Büsum, Ankomst ca 11.30, gåtur øen rundt med udsigt over Nordsøen fra Nordvest-hjørnet ved klippen ”Lange Anna”.

Ca 19.30: Aftensmad på højskolen

 

Lørdag d. 5. september

09.00 Morgensamling

10.15 Foredrag om Flensborg

13.30 Udflugt til Flensborg med museumsbesøg og byvandring

18.00 Festmiddag

19.30 Afslutningsaften med diverse underholdning

 

Søndag d. 6. september

09.00 afrejse efter morgenmaden

09.15 Afgang med bus til Kliplev for dem, som rejser med tog

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Tilmelding til dette kursus - Gå til tilmelding nu